į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
SVEIKINIMAS

Mielieji,

Kasmet nubundanti gamta pažadina kūrybinę energiją,

Norą dalinti gėrį ir kurti...

Auštantis Velykų rytas atneša pilnas rieškučias džiaugsmo ir didelį krepšį margučių.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Šventų Velykų proga!

Linkiu sielos palaimos pasitinkant

Didžiąją Prisikėlimo šventę,

džiaugsmo ir išradingumo,

marginant margučius su artimaisiais,

meilės, darnos ir jaukumo,

švenčiant gražiausią pavasario šventę.

 

Direktorė Irena Oficerova

 
 
„GREITI, ŽVALŪS IR SVEIKI“ (2016-03-17)

Kovo 17dieną „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikai, tėveliai, broliai, sesės ir net močiutė atskubėjo į sporto salę. Čia vyko nuotaikingos, linksmos, įdomios sportinės varžybos „Greiti, žvalūs ir sveiki“. Vaikai parodė savo prisistatymą, o žiūrovai gausiais plojimais įvertino. Pasiskirsčius į komandas, buvo paskelbta varžybų pradžia. Dalyviai atliko įvairias rungtis: vežiojo vaikus, ėjo pavirtę į „voriukus-greituoliukus“, lindo pro tunelį, šokinėjo, dviese bėgo vienose kelnėse, minė mįsles. Laimėjo draugystė. Įteikti padėkos raštai ir maišeliai su saldumynais.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Liškevičienė ir auklėtoja Alina Gvozdeva

plačiau
 
VAKARONĖ „SEKU SEKU PASAKĄ“ (2016-03-17)

Gražų kovo 15 dienos vakarą „Nykštukų“ grupės vaikai, tėvai, sesės, broliai ir seneliai susirinko į vakaronę „Seku seku pasaką“.

plačiau
 
„BĖGU, ŠOKU BEI METU IR LIETUVIŠKAI KALBU...“ (2016-03-15)

Beveik mėnesį trukusių Lietuvių kalbos dienų Visagine programoje vyko daug įvairių renginių, kurių metu  buvo skleidžiamos žinios apie lietuvių kalbą, didinamas lietuvių kalbos prestižas. Šiais metais „Ąžuoliuko mokyklėlės“ vaikai su pedagoge Renata ir lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ „Žvaigždučių“ priešmokyklinės grupės ugdytiniai su pedagoge Regina Servut nutarė prisidėti prie šių gražių bei prasmingų renginių. Lopšelyje–darželyje „Auksinis gaidelis“ organizavome sportines varžybas „Bėgu, šoku bei metu ir lietuviškai kalbu“.

plačiau
 
VEIKSMO SAVAITĖ BE PAYČIŲ 2016

Kovo 14-20 dienomis „Vaikų linija“ jau septintą kartą inicijuoja „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016“, kviesdama visus įvertinti, kas nuveikta ir ką dar būtina padaryti, kad vaikai galėtų užaugti be patyčių. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ palaiko šią iniciatyvą ir prisideda renginiais ir akcijomis, kad patyčių būtų mažiau.

plačiau
 
PADĖKA (2016-03-15)

DĖKOJAME

Visagino savivaldybės vadovams ir administracijai už suteiktą galimybę  priešmokyklinės grupės Pelėdžiukų mokyklėlė  vaikams  pamatyti puikų Klaipėdos jaunimo teatro muzikinį spektaklį "Voro vestuvės".

Lopšelio-darželio vadovai, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Liškevičienė ir vaikai

DĖKOJAME

Ąžuoliuko mokyklėlės ugdytinės Ugnės Makūnaitės tėveliams Redai ir Algiui Makūnams už padovanotus bilietus į Klaipėdos jaunimo teatro muzikinį spektaklį „Voro vestuvės“.

plačiau
 
„LIETUVĖLE TU, MANA“ (2016-03-10)

Tapo gražia tradicija švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną su „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniais.

plačiau
 
TĖVŲ DĖMESIUI. NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS - PRIVALOMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė Švietimo įstatymo pakeitimą, susijusį su privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimu Lietuvoje.

 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešiamečiai, gyvenantys Lietuvoje, taip pat užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Įstatymo pakeitimai įpareigoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai, specialistams nustačius, kad penkiametis yra pakankamai subrendęs.

Visagino savivaldybėje vaiko brandumo įvertinimą atlieka Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistai.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas  ̶ atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienus metus iki mokyklos.

 

Į priešmokyklinio ugdymo programą teikiančią įstaigą vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą savininko nustatyta tvarka. Priėmimą vykdo įstaigos vadovas.

 

Visagino savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikų lopšeliuose-darželiuose:

,,Auksinis raktelis“ (Taikos pr. 20), ,,Ąžuoliukas“ (Sedulinos al. 51)  ̶ lietuvių mokomąja kalba,

,,Auksinis gaidelis“ (VPC) (Tarybų g. 9), ,,Gintarėlis“ (Draugystės g. 19), ,,Kūlverstukas“ (Kosmoso g. 12)  ̶  rusų mokomąją kalba.

 

Išsamesnę informaciją teikia:

Rima Astrauskienė, Visagino savivaldybės admininstracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 386) 31 789, el. p. rima.astrauskiene@visaginas.lt; 

Irena Oficerova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė, tel. (8 386) 74 798, el. p. irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt;

Elena Čekienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ direktorė, tel. (8 386) 70 719, el. p. raktelis4@dkd.lt; 

Vilija Kriaučiūnienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ direktorė, tel. (8 386) 32 192, el. p. ldkdirektore@sugardas.lt;

Ana Korolkova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė, tel. (8 386) 74 520 el. p. ana.korolkova@sugardas.lt; 

Laima Šamatavienė, Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) direktorė, tel. (8 386) 71 706, el. p. laima.samataviene@auksinisgaidelis.lt

 
 
GIMTŲJŲ ŽODŽIŲ APKABINTAS (2016-03-08)

2016 m. kovo 8 d. lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įvyko renginys „Gimtųjų žodžių apkabintas“, skirtas lietuvių kalbos dienoms Visagine.

̶  Kartu su pirmu oro įkvėpimu ir su pirmu motinos pieno lašu gavau gimtą kalbą. Kalbą, kuri yra viena seniausių kalbų pasaulyje. Ir ne tik aš ją gavau, bet ir tu, ir jūs… Tai turtas, kurio neįmanoma išmatuoti jokiais pinigais. Daug kas sako, kad lietuvių kalba – labai vaizdinga savo pasakymais, turtinga žodžių reikšmėmis, daininga, nes kitų tautybių žmonėms atrodo kad mes nekalbame, bet dainuojame. Lietuvių kalba – pats brangiausias pasaulyje deimantas, kurį mes turime, todėl privalome tai branginti ir saugoti, didžiuotis tuo ką turime, didžiuotis savo istorija savo šaknimis. Šiandien nupinsim pynę iš gimtųjų žodžių, o kad būtų gražiau įpinsime eilėraščius, pasakas, dainas, šokius, ir šie žodžiai mus tarsi apkabins ir taip mes prisidėsime prie lietuvių kalbos puoselėjimo. Tai mums labai svarbu, nes mes mokome tuos, kurie jos nori išmokti, kuriems lietuvių kalba svarbi. Tad tegul skamba žodžiai iš kiekvienos širdies,- tokiais žodžiais šventę pradėjo lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova.

plačiau
 
BESMEGENIAI (2016-02-23)

„Žvaigždučių“ ir „Volungėlių“ grupių vaikai su pedagogais trumpam pavirto Seniais Besmegeniais ir surengė linksmas varžybas. Į svečius atskubėjęs personažas „Besmegenis“ kvietė vaikus sportuoti, rungtyniauti, žaisti. Linksma pramoga pradžiugino ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius.

 

„Žvaigždučių ir „Volungėlių grupių pedagogai

plačiau
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >  >>