į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
ŠEIMŲ ŠVENTĖS "ĄŽUOLIUKE" (2015-05-06)

„Boružėlių“ grupė  „Graži mūsų šeimynėlė“ 6 d. 10 val.

„Nykštukų“ grupė „Ačiū, mama, tėti, kad mane myli“  12 d.   16.30 val.

„Bitučių“ grupė „Kai tu šalia“  19 d.  16 val.

„Šypsenėlių“ grupė „Linksmas visada esu, nes mamytę ir tėtuką aš labai myliu“ 19 d. 17 val.

„Mažylių“ grupė „Lik sveikas, lopšeli“   12 d.  10 val.

„Volungėlių“ ir „Žvaigždučių“ grupės „Noriu tave apkabinti“  21 d.  16 val.

„Drugelių“ grupė  „Mūs darni šeima“   21 d.  16.45 val.

 
 
GEGUŽĖS MĖNUO - MĖNUO BE SMURTO PRIEŠ VAIKUS (2015-05-04)

Vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" dalyvauja 2015 metų akcijoje "Gegužės mėnuo - mėnuo be smurto prieš vaikus". Numatomi renginiai:

Tikslas — skatinti draugiškumą, atkreipti dėmesį į pasitaikantį smurtą, nukreiptą prieš vaikus ir skatinti bendruomenės aktyvumą, kuriant aplinką be smurto ir patyčių.

 

Data ir laikas

Vieta

Renginio pavadinimas

2

3

4

Savaitėje vieną kartą

„Ąžuoliuko mokyklėlė“

„Pelėdžiukų mokyklėlė“

Zipio draugų valandėlė

Savaitėje vieną kartą

Visose grupėse

Ryto rato pokalbiai apie draugiškumą

2015-05-20

Visose grupėse

Veidelių-šypsenėlių piešimas ant balionų

 

2015-05-21

10:00 val.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kiemas

Akcija „Gyvenkime draugiškai“ – darželio apkabinimas – Mylime Tave, darželi.

2015-05-21

10:15 val.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kiemas

Piešimas ant šaligatvio plytelių

2015-05-21

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kiemas

Balionų dovanojimas draugui

2015-05-06 – 2015-05-24

Muzikos salė

Šeimos šventės visose grupėse pagal grafiką

 

Atsakinga darbo grupė:

Marytė Nikolajeva

Nadežda Kardelienė

Daiva Derenčiūtė

Lida Aksionova

Asta Skutkevičienė

 
 
SOCIALINĖ AKCIJA „NUSTOKIME BARTI, PRADĖKIME GIRTI“ (2015-04-23)

2015 m. balandžio 20-26 dienomis lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie socialinės akcijos „Nustokime barti, pradėkime girti“. Norėjome atkreipti ugdytinių tėvelių dėmesį į emocinės prievartos prieš vaikus problemą. Vaikai grupėse buvo aktyvūs akcijos dalyviai, jie džiaugėsi tik gerais žodeliais, o tėvelius kalbinome ir kvietėme atsisakyti žeidžiančių žodžių. Grupėse vaikai su auklėtojomis kūrė įvairias kompozicijas, kuriose buvo galima perskaityti gerus, pagiriančius žodelius.

 

plačiau
 
SVEIKINAME

2015 m. balandžio 19 d. "Nykštukų" grupės ugdytinė Aušrinė Gudaitė  ir jos mokytoja Inga Cicėnienė dalyvavo  Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų -  konkurso TRAMTATULIS paskutiniame ture.  Aušrinė tapo konkurso diplomante. Lopšelio-darželio bendruomenė džiaugiasi ir sveikina mažają diplomantę Aušrinę ir jos mokytoją Ingą.

 

krokai.jpg

 
 
MANO ŽALIOJI PALANGĖ (2015-04-15)

Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvauja ekologiniame konkurse "Mano žalioji palangė". konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto botanikos sodas. Konkurso tikslas - skatinti ir propoguoti "žaliųjų namų" idėjas, įtraukiant į praktinę veiklą ikimokyklinukus, mokinius bei suaugusiuosius.

 

plačiau
 
UGDYTINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI (2015-04-10)

2015 m. kovo 26 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-44 "Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus vidurkio grupėse 2015-2016 mokslo metais nustatymo", nustatė priėmimo laiką į Visagino bendrojo ugdymo mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes - nuo 2015 m. balandžio 7 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Lankančių lopšelį-darželį būsimų priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai prašymo formą "Prašymas ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą" (vaikams lankantiems lopšelį-darželį), gali užpildyti grupėse, sekretoriaus-archyvaro kabinete arba internetinėje svetainėje www.visaginoazuoliukas.lt, skyriuje "Paslaugos" ir pristatyti sekretoriui-archyvarui.

Tėvus, norinčius ugdyti vaiką lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas" (naujus vaikus, nelankančius lopšelio-darželio) pagal priešmokyklinio ugdymo programą, prašome kreiptis į lopšelio-darželio direktorę darbo dienomis, nuo 8.00-17.00 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

Lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova

 
 
TRAMTATULIO LAUREATĖ (2014-03-28)

Kovo 21 d. Molėtuose vyko Aukštaitijos regiono Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kųrybos atlikėjų konkursas "TRAMTATULIS 2015", kuriame dalyvavo lopšelio-darželio ugdytinė Aušrinė Gudaitė. Mokytoja Inga Cicėnienė. Aušrinė šiame konkurse tapo viena iš laureačių ir 2015 m. balandžio 19 d. varžysis Kaune, respublikiniame ture. Sveikiname Aušrinę ir jos mokytoją Ingą ir linkime sėkmės republikiniame rate.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Remeikienė

 
 
VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ – LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ – KONKURSAS TRAMTATULIS 2015

Kovo 10 d. Visagino kultūros centre  vyko  vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso Tramtatulis 2015 I turas. Konkurse dalyvavo Visagino miesto pasakoriai daininkai, muzikantai. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinė Aušrinė Gudaitė konkurse atliko Ignalinos rajone užrašytas liaudies dainas - …,,Saulala sesula, in mus suk“ ir ,,Turė boba aželį“.

Aušrinė buvo pati jauniausia konkurso dalyvė, kuri džiugino publiką liaudies dainomis ir tapo viena iš  laureatų.

Sveikiname Aušrinę ir jos mokytoją Ingą Cicėnienę su pasiekimais ir linkime sėkmės II ture, kuris vyks kovo 21 d. Molėtuose.

 

 
 
VEIKSMO SAVAITĖ "BE PATYČIŲ 2015"

Kaip ir kiekvienais metais mūsų lopšelis-darželis aktyvus "Veiksmo savaitės Be patyčių 2015" dalyvis. Visą savaitę nuo kovo 23 d. iki kovo 27 d. grupėse vyksta įvairios veiklos apie draugystę, skriaudą, užuojautą, supratimą. Net ir patys mažiausieji lopšelio-darželio vaikučiai pasipuošė šypsenėlėmis ir jas dovanojo visiems aplinkiniams. Vyresnieji vaikai apsilankė priešmokyklinėse grupėse ir dalyvavo "Zipio draugų" valandėlėje. Susipažino su Zipiu ir jo draugais.

plačiau
 
PAMINĖJOME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ

Kovo 12 d. lopšelyje-darželyje vyko šventinis renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Muzikos salėje susirinko darželio ugdytiniai, pedagogai, kiti darbuotojai, "Žiburio" pagrindinės mokyklos ketvirtokai, kartu su mokytoja Danute Abramovičiene. Visus su švente pasveikino lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova.

Muzikinė-poetinė kompozicija prasidėjo Lietuvos himnu. Lopšelio-darželio vaikai deklamavo eilėraščius skirtus Lietuvai, šoko lietuvių liaudies šokius ir dainavo lietuvių liaudies dainas. Koncertą pratęsė "Žiburio" pagrindinės mokyklos mokiniai.

 

plačiau
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >  >>