į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
"NYKŠTUKŲ" GRUPĖJE SVEČIUOJASI MAMYTĖS

Siekdamos aktyvaus bendradarbiavimo su tėvais, gražų rudens rytą pasikvietėme į grupę ugdytinių Aušrinės ir Patricijos mamas, kurios dirba Visagino menų mokykloje. Jos atsinešė muzikinius instrumentus – kankles ir smuiką. Aušrinės mama supažindino vaikus su smuiku, o Patricijos mama su kanklėmis. Vaikai sužinojo, jog smuikas labai panašus į žmogų ir turi širdį, o kanklės turi net 29 stygas.

 

plačiau
 
TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos valiuta taps euras. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi ir Visagino savivaldybės veiklos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metų priemonių plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-95, 20  punktu nuo š. m. rugpjūčio 22 d. prekių ir paslaugų kainos jų skelbimo vietose (įstaigų interneto svetainėse, informaciniuose stenduose ir pan.) turi būti nurodomos litais ir eurais.

plačiau
 
PASIKRAUK ENERGIJOS VISAGINE!

Įgyvendinant projektą „Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos parengimas“, kuris yra finansuojamas ES struktūrinių fondų paramos ir savivaldybės biudžeto lėšomis, Visagino savivaldybės administracijos užsakymu buvo parengta Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studija (rengėjas UAB „Investicijų partneris“).

plačiau
 
LINKSMOJI RYTINĖS MANKŠTOS BANGA VISAGINE

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – sveikatą stiprinanti mokykla. Mūsų tikslas stiprinti veiklą su bendruomenėmis, tėvais ir partneriais bei daugiau dėmesio skirti veiklos sklaidai. 2014 m. birželio 6 d. 10.00 val. kviečiame visas Visagino ikimokyklines įstaigas prisijungti prie aktyvaus rytinio išsibudinimo „Linksmoji rytinės mankštos banga Visagine“.

plačiau
 
BŪSIMIEJI PIRMOKAI APLANKĖ ETNOGRAFIJOS MUZIEJŲ

2014 m. balandžio 15 d. priešmokyklinių grupių - „Ąžuoliuko mokyklėlės“ bei „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikučiai lankėsi Visagino „Verdenės“ gimnazijos etnografijos ir istorijos muziejuje.

plačiau
 
PRISIJUNGIAME PRIE AKCIJOS "TYLOS STEBUKLINGA VERSMĖ"

2014 m. balandžio 30 d. visus vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" bendruomenės narius kviečiame prisijungti prie akcijos "Tylos stebuklinga versmė".

 
 
PRAŠYMAS PERVESTI IKI 2 PROC. PM SUMOS

Gerbiamieji,

tikėdamiesi Jūsų supratimo, jog 2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes, vadovaudamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012-03-02 raštu Nr. (18.16-31-1)-R-2096, informuojame, jog esama pasikeitimų 2 procentų pajamų mokesčio dalies paramos skyrimo tvarkoje.

plačiau
 
SUK, SUK RATELĮ 2014

...Vei! Nedaugio reiks, tuo vėl kvietkas pasidarę

Uostysim ir garbinsim pavasarį margą...

...O tingėdami vis ir snausdami sviete netinkam

Kad skilvys išalkęs nor godžiai pasilinksmyt,

Tai pirma tur visas kūns viernai pasipurtyt...

 

Kristijonas Donelaitis – Metai

Pavasario linksmybės

Ištraukos

 

Siekiant suaktyvinti Lietuvių liaudies šokių ir ratelių mokymą, vaikų darželiuose, jau ketvirtą kartą  subūrėme mažuosius šokėjus lietuviškų tradicijų ir papročių plėtojimui ir propagavimui. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ muzikos salėje rinkosi festivalio „Suk, suk ratelį 2014“ dalyviai iš Utenos, Zarasų bei Visagino ikimokyklinio ugdymo mokyklų.

plačiau
 
FESTIVALIS

2014 m. BALANDŽIO 1 d. 10 val.

 Visagino vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" muzikos salėje vyks ketvirtas Lietuvių liaudies šokių ir ratelių F E S T I V A L I S Suk, suk ratelį 2014

 

Dalyviai: Utenos, Zarasų, Visagino ikimokyklinio ugdymo mokyklų ugdytiniai.

 

 
 
MŪSŲ GIMTINĖ - LIETUVA

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną „Ąžuoliuko mokyklėlės“ vaikučiai šventė su savo naujaisiais draugais iš Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“, su priešmokyklinio amžiaus „Žvaigždelės“ grupės vaikais ir  priešmokyklinio ugdymo pedagoge Regina Servut.

 

plačiau
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >  >>