į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIŲ IR RATELIŲ FESTIVALIS „SUK, SUK RATELĮ 2019“

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė balandžio 4 d. jau septintą kartą organizavo respublikinį vaikų šokių ir ratelių festivalį „Suk, suk ratelį“. Jame dalyvavo mažieji šokėjėliai iš Utenos lopšelio-darželio „Voveraitė“, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos, Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“, Visagino ikimokyklinio ugdymo mokyklų bei Salako teritorinio padalinio vaikų folkloro kolektyvas „Saulala“, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokinių šokių kolektyvai. Dalyvius linksmino Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos „Bernų“ kapela ir Visagino kultūros centro kapela „Samanyčia“. Iš viso – 134 dalyviai.

plačiau
 
SPORTINĖS PRAMOGOS SU TĖVELIAIS „ĄŽUOLIUKO MOKYKLĖLĖS“ IR „PELĖDŽIUKŲ MOKYKLĖLĖS“ GRUPĖSE

Tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina vaikų motyvaciją labiau įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Vaikai tampa veiklesni, smalsesni, o tai tiesiogiai siejasi su geresniais jų pasiekimais. Aktyvus tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme(si) tiesiogiai veikia vaikų savivertę ir skatina pasitikėjimą savimi. Tėvai, dalyvaudami vaikų ugdyme(si) įgyja žinių apie vaikų gebėjimus, ugdomas kompetencijas, susipažįsta su įstaigos aplinka. Tai skatina tėvų diskutavimą apie tai, ką reiškia „ugdymas orientuotas į vaiką“, apie vaiko individualumą, pomėgius, kad kiekvienas vaikas darželyje gerai jaustųsi ir sėkmingai augtų.

plačiau
 
SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ 2019

Kovas - sąmoningumo didinimo mėnuo Be Patyčių 2019. Prisijungėme prie akcijos ir organizavome veiksmo savaitę be patyčių 2019, kuriuos bendra grupių veiklos tema - „Pasidalinkime draugyste“. Veiklos tikslas: ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkertant kelią priekabiavimui ir patyčioms.

plačiau
 
MOKAUSI MYLĖTI TAVE, LIETUVA (2019-02-22)

Lietuvos gimtadienis - diena, kai per įvairias veiklas galime paaiškinti vaikams, kas yra mūsų Tėvynė,  supažindinti su jos simboliais, tradicijomis.

plačiau
 
„TĖVYNĖ ŠNEKA – AŠ GIRDŽIU“ (2019-02-15)

„Geltona spalva – tai saulė

Žalia – tai laukų spalva,

Raudona spalva-tai kraujas,

Kartu jos- tai Lietuva. “ (K. Vasiliausko. muz ir žodž.)

plačiau
 
MOKĖMĖS ĮVEIKTI BAIMES (2019-02-11)

2019 m. vasario 11 d. Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys, tema „Gyvenimas prasideda, kur pasibaigia baimė: kaip ugdyti vaikus, kurie nebijo klaidų“.

Baimė mums liepia sumažėti, susitraukti ir sustingti. Įkvėpimas yra sustabdomas, kūnas atvėsta, tarsi apmiršta, veidas išbąla, darosi sunku kalbėti. Kraujas plūsteli į raumenis, ypač kojų (kad būtų lengviau pabėgti nuo pavojaus), akys išsiplečia, kad geriau matytume pavojų.

Baimė yra signalas ir įspėjimas apie pavojus, kartu ji yra iššūkis juos įveikti. Sapne baimė parodo, kur slypi mūsų galimybė augti, bręsti.

plačiau
 
„ŽIEMOS UŽBURTI“ (2019-02-11)

Visagino vaikų lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“  pedagogai bendradarbiauja su Lietuvos vaikų lopšeliais-darželiais“ „Ąžuoliukas“. Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį ir jau antri metai dalyvaujame bendruose „Ąžuoliukų“ renginiuose.

plačiau
 
ŠVARIŲ RANKŲ ŠOKIS 2018 (2019-01-31)

    „Žvaigždučių“ grupės vaikai su auklėtoja Lida dalyvavo tradiciniame konkurse „Švarių rankų šokis 2018“ ir džiaugiasi, kad pateko į konkurso šauniausių laureatų dešimtuką.

plačiau
 
DIREKTORĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (2019-01-28)

Gerbiama lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomene. Paskelbta direktorės Irenos Oficerovos 2018 metų veiklos ataskaita, kurią rasite lopšelio-darželio svetainės „Struktūra ir kontaktai“ -> „Lopšelio-darželio direktorius“ puslapyje arba paspaudę šią nuorodą.

 

Kviečiame susipažinti, svarstyti, teikti siūlymus lopšelio-darželio tarybai raštu. Siūlymus registruoti pas lopšelio-darželio sekretorę-archyvarę iki 2019 m. sausio 31 d.

 
 
VAIKO PROTAS YRA JO PIRŠTŲ GALIUKUOSE“ (2019-01-28)

Dažnas mūsų žino apie smulkiosios motorikos lavinimo svarbą, apie tai, kad aktyvinant pirštukų pagalvėles skatiname vystytis kalbą.

plačiau
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >  >>