į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos

 
 
SKELBIAMA ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGOMS (2018-07-25)

Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms eiti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 Informacija pretendentams:

Darbo vieta: Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“.

Pareigos: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (1,5 etato). Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Visas darbo krūvis pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

Reikalavimai: aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Auklėtojo funkcijos:

 1. Organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą:

  1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;

  2. kurti grupės ugdymo aplinką, parinkti priemones;

  3. ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.

 2. Gebėti rengti individualias ugdymo programas.

 3. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti vaikų atstovus pagal įstatymą.

 4. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti vaikų atstovus pagal įstatymą, kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.

 5. Inicijuoti, ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, veiklose.

 6. Rengti edukacines programas, projektus.

 7. Taikyti IKT savo tiesioginiame darbe.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, informacinių technologijų išmanymą ir darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.

4 .Gyvenimo aprašymas (CV).

5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Dokumentai priimami adresu: Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, I aukštas, sekretoriaus-archyvaro kabinetas nuo 8.00 val. iki 14.30 val. arba siųsti el. p. info@visaginoazuoliukas.lt Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 74 798.

Skelbimas galioja iki 2018-08-24.

Atrankos data 2018-08-27.

 
 
FONDO „ŠVIESKIME VAIKUS“ DOVANOS (2018-07-03)

Fondas „Švieskime vaikus“ lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniams įteikė šimtmečio dovanas - šiuolaikiškus stilizuotus tautinius kostiumus.

plačiau
 
JONINĖS „PAGRANDUKŲ“ GRUPĖJE (2018-06-25)

„Pagrandukų“ grupės vaikai su auklėtojomis ir auklėtojos padėjėja šventė tikras mažojo Jonuko Jonines.

plačiau
 
APKABINIMAS (2018-05-25)

Gražų ir saulėtą rytą pradžiugino visus paprastas ir mielas renginys. Gegužės 25 d. vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniai ir darbuotojai susirinko į kiemą ir susikibę už rankų apkabino darželį.

plačiau
 
„PASAGĖLĖS“ KONCERTAS (2018-05-24)

Baigėsi folklorinio būrelio „Pasagėlė“ koncertai. Į muzikos salę susirinkę ugdytinių tėvai buvo nustebinti gausybe išmoktų lietuvių liaudies dainelių, ratelių, o kur dar  pasakojimai, mįslės, gamtagarsiai. Kiekviena būrelio amžiaus grupė pateikė savitą liaudišką pasakojimą ar pasaką su įterptais rateliais ar dainelėmis.

plačiau
 
VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „PRAMOGŲ ŠALIS 2018“ (2018-05-21)

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, kaip ir kiekvienais metais, dalyvauja vaikų socializacijos projektų konkurse, kurį organizuoja Visagino savivaldybės administracija. Šiais metais buvo pateiktas ir gautas finansavimas vaikų socializacijos projekto „Pramogų šalis 2018“ įgyvendinimui.

              Projekto tikslas, organizuoti kūrybingą ir prasmingą vaikų veiklą draugiškoje, emociškai šiltoje aplinkoje, ugdant lietuvių kalbos sakytinę kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudarant prielaidas ugdytis rašytinei kalbai.

Projektas skirtas būsimiesiems priešmokyklinukams. Pradėję lankyti priešmokyklinę grupę, vaikai dažnai neigiamai reaguoja į pedagogių pasikeitimą, pasikeitusią aplinką. Adaptaciniu laikotarpiu išryškėja dvikalbystės problemos, prasideda nekalbinis laikotarpis nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Pastebėjome, kad vaikai, vasaros pradžioje dalyvavę socializacijos projekte, susiduria su mažesnėmis adaptacinėmis problemomis mokslo metų pradžioje. Projekto įgyvendinimo metu vaikai susipažįsta su būsimomis pedagogėmis, labiau pažįsta vieni kitus, įgyja bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžių. O būsimos vaikų pedagogės, stebi kiekvieno vaiko kalbinę raišką, kultūrinę bei socialinę patirtį, įvertina vaikų polinkius, gebėjimus, numato ugdymo uždavinius.

Projekto metu bus organizuojamos pažintinės kelionės į Ignalinos spaustuvę, į Visagino biblioteką, vaikai įgis darbinių įgūdžių veikdami šiltnamyje, žais, kurs, bendraus, mankštinsis, linksmai ir turiningai praleis laiką.

Numatytas projekto įgyvendinimo laikas – birželio 4-15 d.

Projektui įgyvendinti skirtos lėšos  ̶  313,00 Eur.

 
 
EKSKURSIJA Į PŪŠKŲ UŽKARDĄ

Visus džiugina žaliu rūbu pasipuošusi gamta. Skaisti saulė vis dažniau kviečia pabūti lauke. 2018 m. gegužės 11dieną „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikučiai vyko į ekskursiją, pas Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Ignalinos rinktinės Pūškų užkardos pasieniečius.

plačiau
 
KVIEČIAME

Gerbiami tėvai (globėjai, rūpintojai), informuojame Jus, kad Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ pradeda vaikų priėmimą į priešmokyklinio ugdymo grupes. Kviečiame visus tėvus (globėjus, rūpintojus), kurių vaikai gimę 2012 metais atvykti į lopšelį-darželį ir parašyti prašymą dėl vaiko ugdymo priešmokyklinėje grupėje.

Pasikeitus teisės aktams, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinę grupę gali lankyti ir vaikai gimę 2013 m. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi patys atsakingai įvertinti vaiko pasirengimą ugdytis priešmokyklinėje grupėje. Iškilus abejonėms galima konsultuotis su lopšelio-darželio specialistais, taip pat kreiptis dėl konsultacijos į Visagino švietimo pagalbos tarnybą, Draugystės g. 12 Visaginas.

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., kreiptis į administraciją.

 
 
PAREMKIME LOPŠELĮ-DARŽELĮ (2018-04-19)

Lankančių darželį vaikų tėveliai ar artimieji taip pat galite prisidėti prie paramos lopšeliui-darželiui, nukreipdami 2% pajamų mokesčio dalį!

Šios lėšos bus naudojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kokybei gerinti.

Formą FRO512 su Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ rekvizitais, užpildykite ir pateikite į artimiausią VMI skyrių. Formą užpildyti galite ir elektroniniu būdu, prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės. Į formą FRO512 Jums belieka įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą ir įrašyti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įmonės kodą. Užpildykite šią formą ir pateikite į artimiausią VMI skyrių.

Už 2% paramos lėšas, įsigyta ugdymo priemonių ir ūkio reikmių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui organizuoti. Nuoširdžiai dėkojame.

 

VISAGINO VAIKŲ LOŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

Įmonės kodas 190231730

Adresas: SEDULINOS AL. 51, LT-31231 Visaginas

Tel. (8 386) 74 798

El. p. info@visaginoazuoliukas.lt

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Sąskaita LT30730001000262065

 

Lopšelio-darželio direktorė

 
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >  >>