į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
„PASAGĖLĖS“ KONCERTAS (2018-05-24)

Baigėsi folklorinio būrelio „Pasagėlė“ koncertai. Į muzikos salę susirinkę ugdytinių tėvai buvo nustebinti gausybe išmoktų lietuvių liaudies dainelių, ratelių, o kur dar  pasakojimai, mįslės, gamtagarsiai. Kiekviena būrelio amžiaus grupė pateikė savitą liaudišką pasakojimą ar pasaką su įterptais rateliais ar dainelėmis.

plačiau
 
VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „PRAMOGŲ ŠALIS 2018“ (2018-05-21)

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, kaip ir kiekvienais metais, dalyvauja vaikų socializacijos projektų konkurse, kurį organizuoja Visagino savivaldybės administracija. Šiais metais buvo pateiktas ir gautas finansavimas vaikų socializacijos projekto „Pramogų šalis 2018“ įgyvendinimui.

              Projekto tikslas, organizuoti kūrybingą ir prasmingą vaikų veiklą draugiškoje, emociškai šiltoje aplinkoje, ugdant lietuvių kalbos sakytinę kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudarant prielaidas ugdytis rašytinei kalbai.

Projektas skirtas būsimiesiems priešmokyklinukams. Pradėję lankyti priešmokyklinę grupę, vaikai dažnai neigiamai reaguoja į pedagogių pasikeitimą, pasikeitusią aplinką. Adaptaciniu laikotarpiu išryškėja dvikalbystės problemos, prasideda nekalbinis laikotarpis nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Pastebėjome, kad vaikai, vasaros pradžioje dalyvavę socializacijos projekte, susiduria su mažesnėmis adaptacinėmis problemomis mokslo metų pradžioje. Projekto įgyvendinimo metu vaikai susipažįsta su būsimomis pedagogėmis, labiau pažįsta vieni kitus, įgyja bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžių. O būsimos vaikų pedagogės, stebi kiekvieno vaiko kalbinę raišką, kultūrinę bei socialinę patirtį, įvertina vaikų polinkius, gebėjimus, numato ugdymo uždavinius.

Projekto metu bus organizuojamos pažintinės kelionės į Ignalinos spaustuvę, į Visagino biblioteką, vaikai įgis darbinių įgūdžių veikdami šiltnamyje, žais, kurs, bendraus, mankštinsis, linksmai ir turiningai praleis laiką.

Numatytas projekto įgyvendinimo laikas – birželio 4-15 d.

Projektui įgyvendinti skirtos lėšos  ̶  313,00 Eur.

 
 
EKSKURSIJA Į PŪŠKŲ UŽKARDĄ

Visus džiugina žaliu rūbu pasipuošusi gamta. Skaisti saulė vis dažniau kviečia pabūti lauke. 2018 m. gegužės 11dieną „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikučiai vyko į ekskursiją, pas Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Ignalinos rinktinės Pūškų užkardos pasieniečius.

plačiau
 
KVIEČIAME

Gerbiami tėvai (globėjai, rūpintojai), informuojame Jus, kad Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ pradeda vaikų priėmimą į priešmokyklinio ugdymo grupes. Kviečiame visus tėvus (globėjus, rūpintojus), kurių vaikai gimę 2012 metais atvykti į lopšelį-darželį ir parašyti prašymą dėl vaiko ugdymo priešmokyklinėje grupėje.

Pasikeitus teisės aktams, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinę grupę gali lankyti ir vaikai gimę 2013 m. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi patys atsakingai įvertinti vaiko pasirengimą ugdytis priešmokyklinėje grupėje. Iškilus abejonėms galima konsultuotis su lopšelio-darželio specialistais, taip pat kreiptis dėl konsultacijos į Visagino švietimo pagalbos tarnybą, Draugystės g. 12 Visaginas.

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., kreiptis į administraciją.

 
 
PAREMKIME LOPŠELĮ-DARŽELĮ (2018-04-19)

Lankančių darželį vaikų tėveliai ar artimieji taip pat galite prisidėti prie paramos lopšeliui-darželiui, nukreipdami 2% pajamų mokesčio dalį!

Šios lėšos bus naudojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kokybei gerinti.

Formą FRO512 su Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ rekvizitais, užpildykite ir pateikite į artimiausią VMI skyrių. Formą užpildyti galite ir elektroniniu būdu, prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės. Į formą FRO512 Jums belieka įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą ir įrašyti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įmonės kodą. Užpildykite šią formą ir pateikite į artimiausią VMI skyrių.

Už 2% paramos lėšas, įsigyta ugdymo priemonių ir ūkio reikmių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui organizuoti. Nuoširdžiai dėkojame.

 

VISAGINO VAIKŲ LOŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

Įmonės kodas 190231730

Adresas: SEDULINOS AL. 51, LT-31231 Visaginas

Tel. (8 386) 74 798

El. p. info@visaginoazuoliukas.lt

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Sąskaita LT30730001000262065

 

Lopšelio-darželio direktorė

 
 
VAIKAI IR PAVASARIS (2018-04-19)

„Žvaigždučių“ grupės vaikai su nekantrumu laukė pavasario, nes kiekviena diena padovanoja vis daugiau ir daugiau saulutės spindulių. Kad greičiau prisivilioti pavasarį nutarėme sukurti žaliąją palangę. Saulutė žvilgtelėjusi pro langą pamatys mūsų sodinukus ir šildys juos, kad jie užaugtų.

plačiau
 
AŠ - MANO SENELIAI - VELYKOS DARŽELYJE (2018-04-11)
PAGRANDUKŲ grupės vaikams tik treji, bet jie jau dalyvauja Respublikiniame projekte AŠ+ MANO SENELIAI = VELYKOS DARŽELYJE.
plačiau
 
„AŠ + MANO SENELIAI =VELYKOS DARŽELYJE“ (2018-04-03)

„Pelėdžiukų mokyklėlė“ dalyvauja 2018 m. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninės veiklos projekte „AŠ + MANO SENELIAI =VELYKOS DARŽELYJE“, kurį organizuoja Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis.

plačiau
 
IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS (2018-03-15)

 

Kas grytelėj pyška,

Kas pirkelėj gaudžia

Tai sesutė audėjėlė

Margą juostą audžia.

 

Margą juostą audžia,

Pakojėlę mina

Ir išaudžia juostos raštuos

Tulpę ir jurginą.

 

PARODA IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS, SKIRTA LIETUVOS ŠIMTMEČIUI.

 

Lietuva – tai mūsų gimtinė, tai brangiausias ir gražiausias kraštas visame pasaulyje kiekvienam lietuviui. Kas mes būtume be savo kalbos, kultūros ir tradicijų, be savo protėvių paveldo.

Norėdami paminėti Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ ir Visagino ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinis būrelis „Mažylis“ surengė parodą „Iš močiutės skrynios“. Parodoje dalyvauja Visagino miesto lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Auksinis raktelis“, „Auksinis gaidelis“ ugdytiniai ir jų tėveliai, pedagogai. Tai puiki proga praverti savo močiutės spintą ar skrynią ir surasti joje savo praeitį. Kiekvienas daiktas primena apie tai,  kiek laiko praleido mama ar močiutė, kol audeklo gabalas virto išsiuvinėta staltiese ar paklode. Kiek vakarų prie ratelio buvo verptas linų kuodelis, kol pavirto į siūlų kamuolį, kiek vakarų megztas siūlas, kuris pavirto į servetėlę, o gal paklodės kraštelį, kiek laiko sėdėta staklėse ir austa lovatiesė...

plačiau
 
PILIETINĖ INICIATYVA ,,GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“

MŪSŲ EILĖS, TAU TĖVYNE!

Kovo 9-ąją pradėjome švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.  Sveikinome vieni kitus su šia iškilia ir reikšminga švente, savo Tėvynei skirdami gražiausius žodžius.

Šiais metais šventę šventėme su „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 3-4 klasių mokiniais bei jų mokytojomis. „Ąžuoliuko mokyklėlės“ ugdytiniai vaizdžiai papasakojo apie mūsų miestą Visaginą, gyventojus, švietimo įstaigas, supažindino su legenda apie Visagino miesto pavadinimo kilmę. Liudas Ragauskas nustebino šventės dalyvius savo ir mamytės sukurtu eilėraščiu apie šventą tėvynės žemę.

plačiau
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >  >>