į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
VISOS GĖLĖS ŽYDI MAMOMS

Gegužės 3 d. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikučiai padovanojo koncertą Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus nariams. Nepritrūko gražių, skirtų mamytėms, tėčiams, močiutėms ir seneliams. Vaikų deklamuojami eilėraščiai ir dainuojamos dainelės buvo kupini meilės ir dėkingumo patiems artimiausiems ir mylimiausiems. Koncertą užbaigėme dainele „Šitokį rytą“ ir koncerto žiūrovams įteikėme vaikų rankutėmis padarytas gėlytes.

Daug nuoširdaus darbo, rengiant koncertą, įdėjo meninio ugdymo mokytoja Inga Cicėnienė ir auklėtoja Lida Aksionova. Joms talkino auklėtojos Jūratė Juršienė, Dangira Sadovnikaitė, Irena Vaiciukevič.

Mielos MAMOS,

Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės
Iš tavęs vien tik laimę mes semiame.
Amžinai mes tau liekam skolingi
Už gyvybę, už visą gyvenimą
Už tą meilę – bekraštę ir šventą
Ir už plauką, be laiko nubalintą
Žodis „ačiū“ ir mažas, ir menkas,
Atsilygint tik meile tegalima.