į pradžią turinys susisiekite  
Metodinė veikla
ZIPIO DRAUGŲ VALANDĖLĖ NYKŠTUKŲ GRUPĖJE

Vaikams viskas nauja ir įdomu. Vaikai mokosi išsakyti jausmus.