į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
„TĖVYNĖ ŠNEKA – AŠ GIRDŽIU“ (2019-02-15)

Vasario 15 d. į šventiškai papuoštą salę su pakilia nuotaika rinkosi suaugę, ugdytiniai skubėjo pasipuošę vėliavos spalvos karūnėlėmis, apsirengę tautiniais rūbais. Šventę pradėjo „Ąžuoliuko“ ir „Pelėdžiukų“ mokyklėlės priešmokyklinių grupių vaikų inscenizacija su daina „Gražiausios spalvos“. Po nuskambėjusios Tautinės giesmės, gimtinę Lietuvą sveikino visi šventės dalyviai. „Boružėlių“ grupės vaikai pristatė simbolį Vytį. „Volungėlių“ grupės vaikai pašoko šokį su vėliavėlėmis. Visagino miestą pristatė „Nykštukų“ grupės vaikai. „Žvaigždučių“ grupės vaikai pristatė „Ąžuoliuko“ darželį.  „Ąžuoliuko“ ir „Pelėdžiukų“ mokyklėlės vaikai šoko „Kurpių šokį“, padainavo dainą „Šalelė mano, Lietuva“, padeklamavo eilėraščius. Pabaigoje visi susibūrė bendram šokiui.

Visa lopšelio-darželio bendruomenė siekėme, kad maži vaikai suprastų, kaip mes mylime savo kraštą. Ši šventė paliko daug įspūdžių ir džiugių emocijų.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės, auklėtojos metodininkės

Violeta Liškevičienė ir Jūratė Juršienė.