į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
KALĖDŲ BELAUKIANT (2016-12-22)

Lopšelio-darželio darbuotojos šiemet nutarė stebuklą padovanoti kitiems. Gruodžio 17 d. direktorė Irena Oficerova, auklėtojos, Lida Aksionova, Daiva Derenčiūtė, Jūratė Juršienė, Violeta Liškevičienė, Rita Skromnienė, Renata Šeibokienė, Marytė Nikolajeva ir auklėtojo padėjėja Lijana Steikūnienė dalyvavo Visagino miesto žiemos mugėje „Nenustok tikėti stebuklais“. Jos pardavinėjo savo iškepus pyragus, bandeles, vaikučių, kartu su tėveliais pagamintus darbelius, o surinktus pinigus perdavė Šuklino olimpiniam sporto klubui, kurie bus paaukoti Visagino vaikų namams. Gruodžio 22 d. lopšelio-darželio ugdytiniai kartu su direktoriaus pavaduotoja Danute Remeikiene, meninio ugdymo mokytoja Inga Cicėniene bei grupių auklėtojomis pradžiugino Visagino Socialinių paslaugų centro gyventojus. Vaikučiai parodė gražų koncertą ir padovanojo dovanėles seneliams. Seneliai labai džiaugėsi dovanėlėmis, o vaikučiai taip pat gavę dovanų linksmi grįžo į darželį. Kaip gera kai savo širdies šilumos dalelę perduodi kitam ir tiki, kad ji tikrai sušildo tą, kuriam jos labai reikia. Taigi stebuklais tikėti tikrai reikia...

Miela lopšelio-darželio bendruomene

Sveikinu su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais

Linkiu Jums prasmingų ieškojimų, gražaus ir nuoširdaus bendravimo, šviesių vilčių ir lūkesčių, atvirumo viskam, kas nauja, gera ir tikra. Ir tegul Jūsų darbus įprasmina laikas...

Lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova