į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIŲ IR RATELIŲ FESTIVALIS „SUK, SUK RATELĮ 2019“

Festivalio tikslas – skleisti ir puoselėti tautinio, kultūrinio tapatumo ir pilietiškumo ugdymą.

Festivalio uždaviniai: populiarinti tautinį šokį, ugdyti norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, patirti šventės bendrumo jausmą. Festivalio dalyviai pasipuošę tautiniais kostiumais, nuotaikingai atliko tautos, kurios papročius jie puoselėja, šokius, ratelius.

Pagrindinė festivalio puoselėtoja ir vedančioji lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja Inga Cicėnienė. Jai talkino kiti lopšelio-darželio darbuotojai. Pedagogė puoselėja lietuvių tautos papročius ir tradicijas, rengia vaikus respublikiniams konkursams. Savo veikla ji suteikia vaikams galimybę pažinti lietuvių tautos papročius ir tradicijas. Festivaliui pedagogė parengė priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus vaikus, pristatė 8 šokius iš įvairių šalies etninių regionų ir 6 žaidimus ratelius, taip pat su lopšelio-darželio darbuotojomis – 2 šokius iš Aukštaitijos regiono. Tai labai graži Ingos Cicėnienės patirtis, kuria ji dalinasi su kolegėmis iš visos Lietuvos. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė pritaria šiai idėjai ir ateityje numato organizuoti festivalį, nes vaikams patinka judėti, jie nori šokti, vaikai daug sužino, patirdami šventės bendrumo jausmą jie reiškia savo emocijas, o tai nuostabu. Svarbu tai, kad tą, ką vaikai išmoksta vaikystėje, su tuo jie eina per visą savo gyvenimą.

Dėkojame visai lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenei – vaikučių tėveliams, darbuotojams, mūsų socialiniams partneriams už pagalbą, organizuojant festivalį. Nuoširdžiai dėkojame Visagino savivaldybės administracijai už dovanėles festivalio dalyviams.