į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
MŪSŲ TĖVYNĖ - LIETUVA

Pasaulyje daug gražių šalių ir miestų, tačiau žmogui patigražiausia ta žemė, kurioje jis gimė. Ta žemė - jo namai, ta žemė - jo Tėvynė.

Tačiau nepamiršk: jeigu nori, kad kiekvienas žemės lopinėlis į tave prabiltų, privalai mokėti ne tik jį prakalbinti, bet ir išgirsti jo kalbą. Ta Tėvynės laukų ir girių kalba surašyta knygose, ji žmonių lūpose. Ir kuo labiau stengsiesi pažinti savo tėvų, senelių kraštą, kuo dažniau vartysi jos istorijos lapus, kuo giliau pajusi lietuviškos dainos ir pasakos grožį, tuo labiau norėsi visas jėgas skirti savo Tėvynei, kuri yra mažytė didelio pasaulio dalis.

Šventės metu lopšelio-darželio ugdytiniai klausėsi Lietuvos himną, išgirdo aukštaitiškos ir žemaitiškos kalbos skirtumus, šoko įvairių Lietuvos regionų ratelius, dainavo lietuvių liaudies dainas, pritariant kanklėmis, armonika, lumzdeliu, deklamavo eilėraštukus Lietuvai.

 

Muzikos mokytoja metodininkė Inga Cicėnienė