į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
VEIKSMO SAVAITĖ "BE PATYČIŲ 2015"

Kaip ir kiekvienais metais mūsų lopšelis-darželis aktyvus "Veiksmo savaitės Be patyčių 2015" dalyvis. Visą savaitę nuo kovo 23 d. iki kovo 27 d. grupėse vyksta įvairios veiklos apie draugystę, skriaudą, užuojautą, supratimą. Net ir patys mažiausieji lopšelio-darželio vaikučiai pasipuošė šypsenėlėmis ir jas dovanojo visiems aplinkiniams. Vyresnieji vaikai apsilankė priešmokyklinėse grupėse ir dalyvavo "Zipio draugų" valandėlėje. Susipažino su Zipiu ir jo draugais.

plačiau
 
PAMINĖJOME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ

Kovo 12 d. lopšelyje-darželyje vyko šventinis renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Muzikos salėje susirinko darželio ugdytiniai, pedagogai, kiti darbuotojai, "Žiburio" pagrindinės mokyklos ketvirtokai, kartu su mokytoja Danute Abramovičiene. Visus su švente pasveikino lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova.

Muzikinė-poetinė kompozicija prasidėjo Lietuvos himnu. Lopšelio-darželio vaikai deklamavo eilėraščius skirtus Lietuvai, šoko lietuvių liaudies šokius ir dainavo lietuvių liaudies dainas. Koncertą pratęsė "Žiburio" pagrindinės mokyklos mokiniai.

 

plačiau
 
EDUKACINĖ VALANDĖLĖ VAIKŲ KŪRYBOS NAMUOSE (2015-03-10)

Kovo 10 d. „Ąžuoliuko mokyklėlės“ ugdytiniai lankėsi VKN atvirame centre. Dėkojame kūrybos namų socializacijos skyriaus sektoriaus vedėjai Olgai Lukinai už pakvietimą, nes kūrybos namai mūsų lopšelio–darželio kaimynystėje ir juose esame buvę ne kartą, tačiau nepastebėjome, kada jie taip pasikeitė.

                   Ekskursijos metu vaikai susipažino su puikiomis kūrybos namų darbuotojomis Violeta Cvirkaite-Bendelston bei Jelena Zotova.

plačiau
 
VISOM VAIVORYKŠTĖS SPALVOM

2015 m. kovo 6 d.

Į laumės juostą aš įpinsiu

Visas vaivorykštės spalvas!

Pasaulį mielą padabinsiu,

Nutiesiu tiltą į dausas!

 

Nutiesiu tiltą iš darbų,

Svajonių, meilės ir sėkmės!

Tegul pasaulis bus gražus -

Tegul gerovė mus lydės!

(autorius M.Nikolajeva)

 

„Visom vaivorykštės spalvom“ – tokia buvo lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 25 metų veiklos jubiliejaus šventinė idėja. Mūsų lopšelio - darželio nueitą gyvenimo kelią galime palyginti su vaivorykšte. Į ją įpinta daug spalvų juostų: tai darželio vaikai, darbuotojai, pedagogai, jų darbai, tėvai, kolegos iš kitų mokymo įstaigų, savivaldybės administracija... Visa tai, susilieja į vieną nuostabią vaivorykštę, kurią taip myli ir mėgsta piešti vaikai.

plačiau
 
METŲ KNYGOS RINKIMAI 2015

Sausio 29 d.  Ąžuoliuko mokyklėlės bei  Pelėdžiukų mokyklėlės“ ugdytiniai dalyvavo  akcijoje „Metų knygos rinkimai 2015“, vykusioje Visagino bibliotekos vaikų literatūros  skyriuje.

Akcijoje dalyvavo „Žiburio“ pagrindinės mokyklos  bei „Verdenės“ gimnazijos mokiniai. Buvo pristatomos lietuvių autorių knygos, pateiktos metų vaikų knygos rinkimams. Tai: L. Žutautės „Ferdinandas ir Pū: žygis į Australiją“, G. Adomaitytės „Čiobrelių dvaras“, J. „Torčiukas ant debesėlio“, D. Kandrotienės „Spintos istorijos“, Zylės Kotrynos „Milžinas mažylis“.

 

 

 

plačiau
 
PAREMKITE LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Lankančių darželį vaikų tėveliai ar artimieji taip pat galite prisidėti prie paramos lopšeliui-darželiui, nukreipdami 2% pajamų mokesčio dalį!

Šios lėšos bus naudojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kokybei gerinti.

Formą FRO512 su Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ rekvizitais, užpildykite ir pateikite į artimiausią VMI skyrių. Formą užpildyti galite ir elektroniniu būdu, prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės. Į formą FRO512 Jums belieka įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą ir įrašyti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įmonės kodas 190231730. Užpildykite šią formą ir pateikite į artimiausią VMI skyrių arba kreipkitės į mūsų lopšelio-darželio sekretorę-archyvarę.

Už 2% paramos lėšas, įsigyta ugdymo priemonių ir ūkio reikmių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui organizuoti. Nuoširdžiai dėkojame.

 

Lopšelio-darželio direktorė

 

 
 
DALYVAUJAME PILIETINĖJE AKCIJOJE "ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA"

Šiandien 2015 m. sausio 13 d. viso lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" ir prisijungė prie iniciatyvos "Neužmirštuolė". Lopšelio-darželio grupių languose švietė žvakutės. Jos skleidė laisvės ir ramybės šilumą. Ir maži ir dideli nurimo, susikaupė klausydami dainos "Laisvė".

plačiau
 
VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI "ĄŽUOLIUKAS" 25 METAI

Prieš 25-erius metus, 1990 metais sausio 12 d. Visagine pradėjo veikti pirmasis, lietuviškas vaikų lopšelis-darželis, kaip Ignalinos atominės elektrinės žinybinis lopšelis-darželis Nr. 12, 1994 m. rugsėjo 13 d. Ignalinos rajono valdybos Švietimo skyrius įregistravo lopšelį- darželį pavadinimu – Visagino vaikų lopšelis-daželis „Ąžuoliukas“.

Šiandien lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ žinomas Visagine, kaip stabiliai funkcionuojanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Lopšelyje-darželyje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas. Kūrybingi pedagogai tenkina vaikų saviraiškos poreikius, savo darbe taiko inovatyvius ugdymo metodus, padeda vaikams pasirengti mokymuisi mokykloje. Ugdymo metodai nukreipti į visuminį vaiko ugdymą, fizinių ir psichinių galių vystymą bei būtinų kompetencijų plėtojimą. Ši veikla vyksta tampriai bendradarbiaujant su šeima. Pagrindiniai ir svarbiausi pedagoginės veiklos vertintojai – tėvai. Siekiame, kad tėvai ir lopšelio-darželio bendruomenė veiktų tamprioje sąveikoje ir taptų lygiaverčiais partneriais.

plačiau
 
KALĖDINIS SVEIKINIMAS

GERBIAMIEJI,

 

Sulaukėme gražiausių metų švenčių – Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

Atrodo niekas nepasikeitė: kaip ir prieš tūkstančius metų mirga žvaigždės,

o žmonių širdys vis taip pat trokšta meilės, vilties ir ramybės.

Vis dėlto kiekvieni ateinantys metai savo kraitelėje atsineša naujų vilčių,

Naujų planų ir siekių...

Tegul metų sandūroje Jus lydi gražių ir naujų idėjų angelas,

vėjas nuo rytdienos kelio nupučia visas kliūčių pusnis,

o žvaigždės nušviečia kelią naujiems siekiams įgyvendinti.

Tegul Didžiosios metų šventės įžiebia naują viltį,

suteikia džiaugsmo ir stiprybės, suartina ir suburia kilniems darbams!

SU ŠVENTĖMIS!

 

Direktorė Irena Oficerova

2014 m. gruodis

 
 
KVIEČIAME APLANKYTI PARODĄ

 

               

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQr_ONel_sUKWpQjjfGKbz-Uu1GOgiXdxNl_W8RLnv4fD9bAtgrhttp://www.smailikai.com/smailai/13/b/13_b_21_smilies.tik.lt.gif

Mes nulipdėm sniego senį,
Sniego sen
į Besmegenį.
Na, o Senis Besmegenis -
Nesmagu, vaikai, be sen
ės.
Mes nulipd
ėm seniui senę,
Kaip ir senis
Besmegenę,
Na o Sen
ė Besmegenė
Sau anūkų užsimanė.
Mes papust
ėm delniukus
Ir nulipd
ėm anūkus.

 

 

KVIEČIAME VISUS APLANKYTI BESMEGENIŲ IR KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ PARODAS

 

 

Organizatoriai „Drugelių“ grupės auklėtojos Nadežda ir Regina,

 „Šypsenėlių“ grupės auklėtojos Violeta ir  Lida, „Nykštukų“ grupės auklėtojos Jūratė ir Dangira

 

 

Paroda išdėstyta įvairiose lopšelio-darželio erdvėse.

 

 
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >  >>