į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
PATIRTIES SKLAIDA, ORGANIZUOJANT KOKYBIŠKĄ IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ

     Renginyje dalyvavo Visagino ir Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai ir Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai Irena Rokickaitė ir Artūras Pimpė. Renginio metu buvo aptartos tokios temos: „Išorės auditas priešmokyklinio ugdymo grupėse“ savo patirtimi pasidalino Sofija Feldmanienė, Vilniaus darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ direktorė, Mastančiųjų ugdymo programą pristatė Jolanta Danilevičienė Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ direktorė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovės aptarė bendradarbiavimo su savivaldybe, personalo valdymo, Mokinio krepšelio apskaičiavimo metodikos pasikeitimus nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., susipažino su lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinėmis ir ikimokyklinėmis grupėmis.

                      Antroje dienos pusėje svečius supažindinome su Visagino ežero pakrantės renovuota zona. Svečiai pažymėjo, Visagine sudarytos labai geros sąlygos ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus. Nuspręsta tęsti bendradarbiavimą su Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.