į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
SEMINARAS PEDAGOGAMS PAGAL LIONS QUEST PROGRAMĄ „LAIKAS KARTU“ (2017-01-30)

Seminaro metu pedagogai įgijo žinių apie priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinį ir emocinį ugdymą, mokėsi kaip vaikus išmokyti pasitikėjimo savimi, konstruktyviai valdyti savo emocijas, ir nusistatyti teigiamus tikslus. Įgyvendinant šią programą priešmokyklinio amžiaus vaikai įgis žinių ir įgūdžių, būtinų tam, kad galėtų saugiai ir sveikai gyventi.

Lopšelio-darželio pedagogai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pradeda įgyvendinti LIONS QUEST „Laikas kartu“ programą priešmokyklinio ugdymo grupėse.

 

Direktorė Irena Oficerova