į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
SKAITOVŲ KONKURSAS „SKAMBĖKIT, ŽODELIAI, IŠ VISOS ŠIRDELĖS“ (2017-03-11)

Šventės pradžioje priešmokyklinio ugdymo pedagogė Renata ir auklėtoja Dangira pasveikino visus su Lietuvos gimtadieniu. Ugdytiniai ir darbuotojai iškilmingai giedojo Lietuvos himną.

Šventės vedančios, multimedijos pagalba, supažindino vaikus su Lietuvos regionais ir jų tautiniais drabužiais.

Vaikai sukosi poromis, žygiavo pagal lietuvių liaudies dainą „Balnokit, broliai, žirgus“.

Skambant M.Mikutavičiaus dainai „Aš tikrai myliu Lietuvą“ vaikams buvo pateikta užduotis: įvairiais tautiniais raštais išmarginti juostas.

Antroje šventės dalyje vyko skaitovų konkursas. Konkurso metu pasirodė visų amžiaus grupių atstovai. Konkurso dalyvius vertino komisija. Visi žiūrovai konkursantus vertino šypsenėlėmis. Vaikai labai stengėsi raiškiai ir aiškiai deklamuoti eiles apie Lietuvą. Džiugu, kad pedagogai ir tėvai padėjo mažiesiems skaitovams pasiruošti konkursui. Visų pastangos buvo įvertintos: apdovanoti padėkos raštais ir mažomis dovanėlėmis.

 

Tegul Lietuva skleidžiasi kaip gėlelė

puošdama pasaulio vainiką.

Vyt. Landsbergis

(Iš pirmojo sąjūdžio suvažiavimo)