į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
ŠOKO TRYPĖ JAUNIMĖLIS

Kaip greit bėga laikas... Atrodo visai neseniai lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“  „atūžė“ pirmasis lietuvių liaudies šokių ir ratelių festivalis „Suk, suk ratelį“. Balandžio 18 dieną mažuosius visaginiečius ir mažuosius svečius iš Zarasų vaikų lopšelio-darželio „Lakštingala“, linksmai patrypt sukvietė jau trečiasis festivalis.

Pasak festivalio šeimininkių „jau mislijam, kad šįmet pavasaria i nesulauksme, teks ratelius sukt su besmegeniais“. Bet ilgai lauktas pavasaris pagaliau gerokai patirpdė žiemos sniegynus ir „prigužėjo pilna gryčia“ (lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ muzikos salė) jaunimėlio. „Padlagų trypė ir dūšių linksmino ne tik „Ąžuoliuko“ anūkai“ – vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai, bet ir didelis būrys svečių. Tai jaunimėlis iš Zarasų vaikų lopšelio-darželio „Lakštingala“, o taip pat visaginiečiai iš lopšelių-darželių „Auksinis raktelis“, „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“. Pirmą kartą „svečiuosna pagrajyc“ atvažiavo ir Visagino kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Samanyčia“.

Dūšių palinksmint ir jaunas dieneles prisiminti į festivalį atvyko ir Visagino švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė.

Festivalio dalyvius svetingai sutiko ir „šposijo“ renginio šeimininkės „susiedkos“: meninio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Cicėnienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Liškevičienė. Jų „utarka“ aukštaitiška tarme tikriausiai ne visi suprato, bet šokių kalba buvo suprantama visiems.

Šokis keitė šokį, ratelis – ratelį, žaidimas – žaidimą. Nuobodžiauti nebuvo kada, tik spėk suktis šokio sūkury, spėk ploti ir mokytis naujų ratelių. Taip festivalis įsismagino, kad pabaigoje drūtai trypė visi: ir maži ir dideli. Net pačios „susiedkos“ užsimanė sušokt Ceikiniuos užrašytą šokį „Kryžiavonė“. Gera nuotaika, šypsenos, smagus šokis, šmaikštus žodis pakvietė visus į didelį ratą, kuris virto vingiuojančiomis eilėmis, mažais ratukais. Ypač visus šokėjus linksmai nuteikė ir suartino ratelis „Šoksme kūma šitų šokį“, kai reikėjo įsikibt į kaimynų plaukus, apkabint per pečius ar liemenį. Įraudę vaikų veidai, jų laimingos šypsenos bylojo apie tai, kad jiems patinka uždeganti liaudiška muzika, šokiai ir rateliai. Prisišoko visi „kaip senyboj, net padlagas papilkėjo“.

Festivalio dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir lauknešėliais su vaišėmis.

Lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova nuoširdžiai padėkojo visai lopšelio-darželio bendruomenei, tėveliams už lietuvių liaudies kultūros ir tradicijų puoselėjimą bei pagalbą organizuojant festivalį.

 

Marytė Nikolajeva

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“

Vyresnioji auklėtoja