į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos valiuta taps euras. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi ir Visagino savivaldybės veiklos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metų priemonių plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-95, 20  punktu nuo š. m. rugpjūčio 22 d. prekių ir paslaugų kainos jų skelbimo vietose (įstaigų interneto svetainėse, informaciniuose stenduose ir pan.) turi būti nurodomos litais ir eurais.


Atkreipiame dėmesį, kad Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-84 patvirtintos vaiko maitinimo paslaugų kainos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nepakito: už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų ̵ 6,00 Lt arba  1,74 Eur, nuo 3 metų ̵ 6,60 Lt  arba 1,91 Eur.


Išsamesnę informaciją apie ikimokyklinio ugdymo mokyklų teikiamų paslaugų kainas nuo š. m. rugpjūčio 24 d. galite rasti lopšelio-darželio interneto svetainėse. Visais klausimais, susijusiais su vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, atlyginimo dydžio perskaičiavimu iš litų į eurus, prašome kreiptis į lopšelio-darželio administraciją.