į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI "ĄŽUOLIUKAS" 25 METAI

Per paskutinius penkerius metus ugdėme nuo 185-190 vaikų. Įstaiga 2012 m. tapo sveikatą stiprinančia mokykla. Į pagrindines ugdymo programas integruojame tarptautinę programą „Zipio draugai“, sveikatos stiprinimo programą „Sveikuolis giliukas“, plokščiapėdystės profilaktikos programą „Mano kojytės sveikos, gražios ir miklios“, taikome Reggio Emilio metodo elementus, panaudodami šviesos stalus, vaikų kalbai ir saviraiškai lavinti.

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ prisidėjo prie lietuviškumo sklaidos Visagine. Kasmet apie 35 procentai vaikų iš kitos kalbinės aplinkos išmoksta valstybinę kalbą, susipažįsta su lietuvių liaudies tautos papročiais ir tradicijomis, čia jiems suteikiami pirmieji pilietiškumo pagrindai. Tapo tradicija lopšelyje-darželyje organizuoti liaudiškų šokių – ratelių festivalį „Suk, suk ratelį“. Šis festivalis apjungia visas miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, atvyksta ir vaikai ir iš kitų Utenos regiono lopšelių-darželių. Šiemet festivalį organizuosime penktą kartą. Manome, kad paskleisdami savo darbo patirtį, įgysime naujos patirties, kuri padės bendruomenei tobulėti.

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę dirbame kartu, susitelkę, vertiname savo darbą, aiškindamiesi iškilusias problemas susitariame, kaip sieksime užsibrėžtų tikslų, nes tik nuo mūsų priklauso ar vaikams darželyje bus gera.

 

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos 25-mečio proga, nuoširdžiai sveikinu visą, bendruomenę. Didžiuojuosi, kad este šalia, tokie artimi ir rūpestingi, atkaklūs ir ryžtingi, jautrūs ir teisingi. Tegul nestinga Jums darbštumo ir kūrybiškumo.  Puoselėjamas gėris lai stiprina santarą, tarp Jūsų, suteikdamas jėgų naujiems darbams įveikti. Linkiu visai lopšelio-darželio bendruomenei ilgų ir kūrybingų metų.

 

Direktorė Irena Oficerova