į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
VISOM VAIVORYKŠTĖS SPALVOM

Visa lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė su jauduliu laukė 2015 metų. Darželio bendruomenė užaugo, sutvirtėjo, įgijo patirties – mums dvidešimt penkeri. Per tuos metus išgyvenome nemažai pokyčių ir ieškojimų. Lopšelio-darželio amžiuj tai nemažas laiko tarpas! Tai jau ketvirtis amžiaus! Tai didžiulė žmonių gyvenimo atkarpa, atiduota prasmingam darbui - sėkmingam vaikų ugdymui.

Jubiliejinę šventę pradėjo žalia vaivorykštės spalva – lopšelio-darželio vaikai. Skambėjo liksmos dainos, kurios visus svečius nuskraidino į vaikystės pasaulį. Ugdytiniai ne tik dainavo, bet ir šoko, ir deklamavo eilėraštukus, skirtus darželio jubiliejui. Į šventinį koncertą raudoną ir geltoną spalvą į vaivorykštės juostą įpynė darželio pedagogai ir kiti darbuotojai. Nuotaikingai sušoko moterys lietuvių liaudies šokius: žemaitišką „Četyanką“ ir aukštaitišką „Maklioką“.

Kovos už žmogų ateities pradžia prasideda šeimoje: šeimos tradicijos, geri tarpusavio santykiai, gražus bendravimas su vaiku - pagrindas vaiko asmenybės formavimui. Tėvai - mūsų partneriai, mūsų bendruomenės nariai. Kaip nebūtų vaivorykštės be mėlynos spalvos, taip nebūtų ir mūsų darželio be gerbiamų tėvelių. Nuoširdžiais žodžiais ir muzikiniu sveikinimu tėvų komiteto atstovai palinkėjo lopšelio-darželio bendruomenei gyvuoti dar ilgus metus.

Įpynėme į mūsų vaivorykštės juostą draugystę - oranžinę spalvą. Smagu buvo matyti mūsų kolegas iš mokymo įstaigų, su kuriomis bendradarbiaujame, tai kolegos iš lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“, „Auksinis gaidelis“, „Kūlverstukas“, tai ir kolegos iš „Verdenės“ gimnazijos, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos. Ne vienas žingsnis žengtas kartu, padrąsinant, pagiriant, nuraminant, pasitariant, pasidalinant patirtimi.

Jubiliejinėje šventėje dalyvavo Visagino savivaldybės administracija, tai mero pavaduotoja laikinai einanti mero pareigas Elena Čekienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Šlaustas. Jie tarė nuoširdžius sveikinimo žodžius, darbuotojams įteikė padėkos raštus už ilgametį ir sąžiningą darbą. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė ir vyriausiasis specialistas Jonas Nekrošas palinkėjo pasidžiaugti nuveiktais darbais bei pasiekimais ir atverti vaikystės pasaulio vartus naujoms idėjoms, kūrybai ir svajonėms. Šie sveikinimai nusidažė violetine vaivorykštės spalva.

Šventės pabaigoje lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova pasidžiaugė prabėgusių metų darbais ir pokyčiais, padėkojo už nuoširdų darbą ir palinkėjo: Tegul nestinga Jums darbštumo ir kūrybiškumo. Puoselėjamas gėris lai stiprina santarą, tarp Mūsų, suteikdamas jėgų naujiems darbams įveikti. Linkiu visai lopšelio-darželio bendruomenei būti ir toliau suitelkusiai, nepalūžti, nes dirbame komandoje, Mus vienija bendri tikslai ir uždaviniai. Ilgų ir kūrybingų metų!

 

Šventė baigėsi, bet liko malonūs prisiminimai. Nuoširdžiai norime padėkoti visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo ir geros nuotaikos sukūrimo, tai:

Visagino savivaldybei;

Ugdytinių tėvams;

Daivai ir Rimui Galkams;

UAB „Visagino linija“;

UAB „Visagino Monika“;

UAB „Pontemas“;

UAB „Duonelė“;

UAB „Meteorit turas“;

UAB "Šviesa";

AB „Žemaitijos pienas“;

Kavinei „Žarija“.

 

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Remeikienė