į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Komisijos

Inventorizacijos komisija:

 • Irena Paukštytė – buhalterė, sekretorė-archyvarė, pirmininkė
 • Rita Galuško – logopedė, narė
 • Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė
 • Ana Chmylko – skalbėja, narė

 

Vaiko gerovės komisija:

 • Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
 • Rita Galuško –  logopedė, narė
 • Jūratė Juršienė – auklėtoja metodininkė, narė
 • Dalia Cvečkovskienė – dietistė, narė
 • Daiva Bileišienė –  vyresnioji auklėtoja, narė
 • Dangira Sadovnikaitė - vyresnioji auklėtoja, sekretorė 

 

Viešųjų pirkimų komisija

 • Alvyra Ramonienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pirmininkė
 • Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sekretorė
 • Joana Maldžiūtė – vyriausioji buhalterė, narė

 

Mokytojų atestacijos komisija:

 • Irena Oficerova – komisijos pirmininkė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė
 • Daiva Bileišienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
 • Inga Cicėnienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, muzikos mokytoja metodininkė
 • Renata Skukauskienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas “ tėvų atstovė, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
 • Marytė Nikolajeva – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
 • Jonas Nekrošas – komisijos narys, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Rita Skromnienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja