į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Lopšelio-darželio direktorius

Direktorė Irena Oficerova

 

Gimimo vieta, data

Vilkaviškio raj. Virbalis, Lietuva,
1956-10-10

Tautybė

Lietuvė

Telefonai

8 386 74798 (d), el. paštas irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt  (d)

Išsilavinimas

1975-1977 m. Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla, ikimokyklinis auklėjimas.

1979-1983 m.  Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja. Ikimokyklinių įstaigų metodininkė.

Profesinė veikla

1993-12-27 iki dabar Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė,
1993-1989 m. Visagino vaikų lopšelio-darželio Nr. 12 auklėtoja-metodininkė,
1988 m. 05-11 mėn. Sniečkaus lopšelio-darželio Nr. 2 auklėtoja,
1987-1986 m. Sniečkaus lopšelis-darželis Nr. 2 pavaduojanti auklėtoją-metodininkę,
1986 m. 03-06 mėn. Sniečkaus lopšelio-darželio Nr. 2 auklėtoja,
1983-04-01 Sniečkaus lopšelis-darželis Nr. .4 auklėtoja,
1977-1982 m. Grigiškių lopšelio-darželio Nr. 2 auklėtoja.

Veiklos tobulinimas

1994 m. suteikta ikimokyklinių įstaigų vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija (pažymėjimas Nr.67, išduotas 1994-05-20),
1997 m. suteikta pirma vadovo kvalifikacijos kategorija (pažymėjimas A Nr.000175, išduotas 1997-01-31)
2008 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija (pažymėjimas A Nr. 002228, išduotas 2009-01-05)

Kita veikla

Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė

Įgūdžiai ir sugebėjimai

Įstaigos vystymosi proceso organizavimas. Ugdymo bei administracinio – ūkinio darbo planavimo organizavimas ir kontrolė. Įstaigos veiklos  ir perspektyvinių galimybių analizavimas, strateginio vystymosi numatymas, prognozuojant švietimo situacijos vystymąsi mieste, strateginio veiklos plano rengimo inicijavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas. Įstaigos išorinių ryšių organizavimas. Įstaigos turto saugojimo, biudžeto asignavimų bei kitų lėšų racionalaus naudojimo užtikrinimas ir kontrolė.
Kompiuterio operacinių sistemų pagrindai: Windows 2007XP, Word, Power Point, Outlook.

Asmeninės savybės

Sugebėjimas dirbti komandoje, greitai orientuotis pasikeitus sąlygoms, sugebėjimas organizuoti darbą, atsakingumas, darbštumas, tolerancija, sąžiningumas.

 

2018 m. metinės veiklos užduotys

2018 metų veiklos ataskaita