į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Mokytojų taryba

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos, suteikta kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, mokymo įstaigos pavadinimas

Pedagoginio darbo stažas

Lida Aksionova

Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k.

Spec. vidurinis (Vilniaus kultūros mokykla)

26

Daiva Bileišienė

Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k.

Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

28

Jūratė Briskmanienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtojo metodininko k. k.

Aukštasis (Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas)

22

Inga Cicėnienė

Meninio ugdymo mokytoja (muzikos pedagogė), meninio ugdymo mokytojo metodininko k. k.

Aukštasis (Šiaulių universitetas)

21

Daiva Derenčiūtė

Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k.

Spec. vidurinis (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla)

25

Olga Kostygova

Grupės auklėtoja

Aukštasis universitetinis 

6

Alina Gvozdeva

Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k.

Aukštasis (Klaipėdos universitetas)

16

Jūratė Juršienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtojo metodininko k. k.

Aukštasis (Vilniaus kolegija)

20

Rita Galuško

Logopedė,  logopedo k. k.

Aukštasis universitetinis

 

15

Nadežda Kardelienė

Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k.

Spec. vidurinis (Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla)

25

Violeta Liškevičienė

Grupės auklėtoja, auklėtojo metodininko k. k.

Aukštasis (Vilniaus kolegija)

20

Regina Luniova

Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k.

Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

19

Asta Mainelienė

Grupės auklėtoja, auklėtojo metodininko k. k.

Aukštasis (Lietuvos veterinarijos akademija)

19

Marytė Nikolajeva

Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k.

Aukštasis (Šiaulių universitetas)

29

Irena Oficerova

Direktorė, II vadovo kategorija

Aukštasis (Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas)

37

Danutė Remeikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadovo kategorija

Aukštasis (Vilniaus kolegija)

33

Dangira Sadovnikaitė

Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k.

Aukštasis (Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas)

32

Rita Skromnienė

Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k.

Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

24

Asta Skutkevičienė

Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k.

Spec. vidurinis (J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla)

24

Violeta Svikščienė

Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k.

Aukštasis (Vilniaus kolegija)

32

Kristina Ragauskienė

Grupės auklėtoja

Aukštasis universitetinis

 

Laima Umbrasienė

Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k.

Spec. vidurinis (Vilniaus prekybos technikumas)

25

Irena Vaiciukevič

Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k.

Aukštasis (Daugpilio pedagoginis universitetas)

18

Dalia Cvečkovskienė

Dietistė

Spec. vidurinis