į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Nuolatinės darbo grupės

Strateginio planavimo darbo grupė:

 • Irena Oficerova – direktorė, grupės koordinatorė
 • Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė
 • Asta Mainelienė – auklėtoja metodininkė, narė
 • Lida Aksionova – vyresnioji auklėtoja, narė
 • Asta Skutkevičienė – vyresnioji auklėtoja, narė
 • Violeta Svikščienė – vyresnioji auklėtoja, narė

 

Strateginio plano analizės ir įgyvendinimo darbo grupė:

 • Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė
 • Alvyra Ramonienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė
 • Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė
 • Jūratė Briskmanienė – auklėtoja metodininkė, narė
 • Renata Šeibokienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, narė
 • Violeta Liškevičienė – auklėtoja metodininkė, narė
 • Jūratė Juršienė – auklėtoja metodininkė, narė

 

Ekstremalių situacijų valdymo grupė:

 • Irena Oficerova – direktorė, ESVG vadovė
 • Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ESVG vadovo pavaduotoja
 • Alvyra Ramonienė – padalinio (ūkio) vadovė, informavimo grandies ir evakuacijos vadovė
 • Dalia Cvečkovskienė – dietistė, pirminės medicininės pagalbos grandies vadovė

Biudžeto rengimo darbo grupė:

 • Joana Maldžiūtė – vyriausioji buhalterė, grupės vadovė
 • Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė
 • Alvyra Ramonienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė
 • Dalia Cvečkovskienė - dietistė, narė