„ŽVAIGŽDUČIŲ“ GRUPĖJE APSIGYVENO ŠEŠĖLIŲ TEATRAS

Vieną dieną „Žvaigždučių“ grupėje atsirado šešėlių teatras. Vaikai labai susidomėjo: iš kur atsirado? kas padarė?. Mokytoja Regina su dailidės Anatolijaus ir skalbėjos Anos pagalba sukūrė šešėlių teatrą grupėje. Vaikams buvo labai įdomu, visi norėjo išbandyti figūrėles, kurias buvo galima judinti už širmos. Mokytoja sukūrė grupės aplinkoje erdvę, skatinančią kūrybiškai veikti, kalbėti, pasakoti, susitarti, pasisikirstyti rolėmis. Juk čia vieniems reikėjo būti aktoriais, o kitiems žiūrovais. Smagu, kad visi bendruomenės nariai prisideda prie visapusiško vaikų ugdymo. Dėkojame Reginai, Anai ir Anatolijui.