Komisijos

 

Inventorizacijos komisija:

Irena Paukštytė – buhalterė, sekretorė-archyvarė, pirmininkė
Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė
Ana Chmylko – skalbėja, narė

 

Vaiko gerovės komisija:

Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė

Rita Skromnienė – mokytoja, sekretorė

Vilmantė Andrejevienė – logopedė, narė

Daiva Šarkienė – psichologė, narė

Birutė Stefanskienė – socialinė pedagogė, narė

Dalia Cvečkovskienė – visuomenės sveikatos specialistė, maitinimo organizatorė, narė

Jūratė Juršienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė

Irena Vaiciukevič – mokytoja, narė

 

Viešųjų pirkimų komisija

Alvyra Ramonienė – ūkio skyriaus vadovė, pirmininkė
Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sekretorė
Joana Maldžiūtė – vyriausioji buhalterė, narė

 

Mokytojų atestacijos komisija:

Irena Oficerova – komisijos pirmininkė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė

Asta Skutkevičienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Asta Radkevič – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jūratė Juršienė– komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Monika Gutė – komisijos narė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos  kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė

Svetlana Radzevičienė – komisijos narė, „Volungėlių“ grupės tėvų atstovė

Rita Skromnienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja