Komisijos

 

Inventorizacijos komisija:

  1. Olga KOSTYGOVA – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
  2. Irena PAUKŠTYTĖ – sekretorė-archyvarė, buhalterė, narė;
  3. Dalia CVEČKOVSKIENĖ – maitinimo organizatorė, narė;
  4. Rita KAŠKO – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
  5. Laima UMBRASIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
  6. Daiva BILEIŠIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
  7. Asta SKUTKEVIČIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
  8. Kristina RAGAUSKIENĖ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
  9. Marytė NIKOLAJEVA ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

 

Vaiko gerovės komisija:

Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė

Vilmantė Andrejevienė – logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja

Rita Skromnienė – mokytoja, komisijos sekretorė

Jelena Malyševa – psichologė, komisijos narė

Birutė Stefanskienė – socialinė pedagogė, komisijos narė

Jūratė Juršienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė

 Irena Vaiciukevič – mokytoja, narė

Julija Griškienė – specialioji pedagogė, komisijos narė

Dalia Cvečkovskienė – maitininmo organizatorė, komisijos narė

Viešųjų pirkimų komisija

Alvyra Ramonienė – ūkio skyriaus vadovė, pirmininkė
Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sekretorė
Joana Maldžiūtė – apskaitos specialistė

 

Mokytojų atestacijos komisija:

Diana Tumėnienė – komisijos pirmininkė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė

Jūratė Juršienė– komisijos sekretorė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Monika Gutė – komisijos narė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos  kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė

Violeta Liškevičienė – komisijos narė, lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” mokytojų tarybos atstovė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Asta Skutkevičienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Nadežda Kardelienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Daiva Bileišienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Svetlana Radzevičienė – komisijos narė, priešmokyklinės grupės „Ąžuoliuko mokyklėlė“  tėvų atstovė