Komisijos

 

Inventorizacijos komisija:

Irena Paukštytė – buhalterė, sekretorė-archyvarė, pirmininkė
Rita Galuško – logopedė, narė
Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė
Ana Chmylko – skalbėja, narė

 

Vaiko gerovės komisija:

Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė

Rita Skromnienė – vyresnioji auklėtoja, sekretorė

Vilmantė Andrejevienė – logopedė, narė

Daiva Šarkienė – psichologė, narė

Laura Viskačkaitė – socialinė pedagogė, narė

Dalia Cvečkovskienė – visuomenės sveikatos specialistė, maitinimo organizatorius, narė

Jūratė Juršienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė

Irena Vaiciukevič – vyresnioji auklėtoja, narė

 

Viešųjų pirkimų komisija

Alvyra Ramonienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pirmininkė
Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sekretorė
Joana Maldžiūtė – vyriausioji buhalterė, narė

 

Mokytojų atestacijos komisija:

Irena Oficerova – komisijos pirmininkė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė
Asta Skutkevičienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
Asta Mainelienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, auklėtoja metodininkė
Renata Skukauskienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas “ tėvų atstovė, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Jūratė Juršienė– komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė
Jonas Nekrošas – komisijos narys, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
Rita Skromnienė – komisijos narė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja