Patalpų nuoma

 

Patalpų nuoma organizuojamas vadovaujantis Patalpų tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. (1.7) V-26 (atsisiųsti).