Nuorodos

 

http://www.epaslaugos.lt/egovportal/appmanager/main/public – valdžios elektroninių vartų svetainė
www.ikimokylkinis.lt – portalas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui
www.lrp.lt – Lietuvos Respublikos Prezidentūra
www.lrv.lt – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
www.lrs.lt – Lietuvos Respublikos Seimas
www.lrkt.lt – Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
www.lat.litlex.lt – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

www.finmin.lt – Finansų ministerija
www.lrkm.lt – Kultūros ministerija
www.socmin.lt – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
www.sam.lt – Sveikatos apsaugos ministerija
www.tm.lt – Teisingumo ministerija
www.smm.lt – Švietimo ir mokslo ministerija

www.lsa.lt – Lietuvos savivaldybių asociacija
www.savivaldybės.lt – Lietuvos Respublikos savivaldybės
www.vmi.lt – Valstybinė mokesčių inspekcija
www.vpsc.lt – Valstybinis psichikos sveikatos centras
www.vartotojoteises.lt – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
www.eurovalstybe.lt  – Valstybinių institucijų darbui skirtas portalas
www.children.lt – Nevyriausybinė organizacija „Vaiko namas“
www.nplc.lt – Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

http://www.inkubatorius.lt  Viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės verslo inkubatorius
www.vbfondas.lt – Visagino bendruomenės fondas
www.visaginoenergija.lt – VĮ „Visagino energija“
http://www.visaginobustas.lt –  UAB „Visagino būstas“
http://www.visaginoligonine.lt – Viešoji įstaiga Visagino ligoninė
http://vpmmmc.sugardas.lt – Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
http://galerija.tts.lt – Visagino viešosios bibliotekos skaitykla-galerija
www.policija.lt/visaginopk – Visagino policijos komisariatas

www.visaginas.lt – Visagino savivaldybė

http://www.upc.smm.lt/ – Ugdymo plėtotės centras