Nuorodos

 

Valdžios elektroninių vartų svetainė  http://www.epaslaugos.lt/egovportal/appmanager/main/public

Portalas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui  www.ikimokyklinis.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentūra  www.lrp.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  www.lrv.lt

Lietuvos Respublikos Seimas  www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas  www.lrkt.lt

Finansų ministerija  www.finmin.lt

Kultūros ministerija  www.lrkm.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija   www.socmin.lt

Sveikatos apsaugos ministerija  www.sam.lt

Teisingumo ministerija  www.tm.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  smsm.lrv.lt

Lietuvos savivaldybių asociacija  www.lsa.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija  www.vmi.lt

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  www.vartotojoteises.lt

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras  www.nplc.lt

Viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės verslo inkubatorius  http://www.inkubatorius.lt

VĮ „Visagino energija“  www.visaginoenergija.lt

Viešoji įstaiga Visagino ligoninė  http://www.visaginoligonine.lt

Visagino švietimo pagalbos tarnyba   visaginospt.lt/

Visagino policijos komisariatas utena.policija.lrv.lt/lt/policijos-komisariatai/visagino-pk

Visagino savivaldybė      www.visaginas.lt

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt

Švietimo mainų paramos fondas https://www.smpf.lt/lt

Lyderių laikas http://www.lyderiulaikas.smm.lt

Mokyklų tobulinimo centras https://www.mtc.lt

Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Valstybinė lietuvių kalbos komisija http://www.vlkk.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) https://www.lmnsc.lt

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba https://vaikoteises.lt

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://vtaki.lt

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) https://www.spis.lt

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“  szelmeneliai.lt