Planavimo dokumentai

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021 m. veiklos planas

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2020 m. veiklos planas

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2019 m. veiklos planas

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos planas