Nuostatai

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatai patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. TS-54