Nuolatinės darbo grupės

 

Strateginio planavimo darbo grupė:

Diana Tumėnienė – direktorė, grupės koordinatorė
Birutė Stefanskienė – socialinė pedagogė, narė
Jūratė Juršienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė
Jūratė Briskmanienė – mokytoja, narė
Nadežda Kardelienė – mokytoja, narė

 

Strateginio plano analizės ir įgyvendinimo darbo grupė:

Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė
Alvyra Ramonienė – ūkio skyriaus vadovė, narė
Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė
Jūratė Briskmanienė – mokytoja, narė
Violeta Liškevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė
Jūratė Juršienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė

 

Ekstremalių situacijų valdymo grupė:

Diana Tumėnienė – direktorė, ESVG vadovė
Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ESVG vadovo pavaduotoja
Alvyra Ramonienė – ūkio skyriaus vadovė, informavimo grandies ir evakuacijos vadovė
Dalia Cvečkovskienė – maitinimo organizatorė, pirminės medicininės pagalbos grandies vadovė

 

Biudžeto rengimo darbo grupė:

Joana Maldžiūtė – apskaitos specialistė, grupės vadovė
Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė
Alvyra Ramonienė – ūkio skyriaus vadovė, narė
Dalia Cvečkovskienė – maitinimo organizatorė, narė