Administracija

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

 

Vardas ir pavardė

Pareigos

Funkcijos ir specialieji reikalavimai

Telefonas

Diana Tumėnienė Direktorė

Rodyti

(8 386) 74 798

Danutė Remeikienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rodyti

(8 386) 71 484

Alvyra Ramonienė Ūkio skyriaus vadovė

Rodyti

(8 386) 72 470

Joana Maldžiūtė Apskaitos specialistė

Rodyti

(8 386) 71 484

Irena Paukštytė Sekretorė-archyvarė

Buhalterė

Rodyti

Rodyti

(8 386) 74 798

Dalia Cvečkovskienė Maitinimo organizatorė

Rodyti

(8 386) 72 470