Tėvų mokestis už teikiamas paslaugas

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS  (2022-09-06_)

Lankomumo-tvarka-priedas

 

2022 06 23 sprend 120 (1)   SPRENDIMAS DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO
NR. TS-69 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO
SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

2022 06 23 sprend 120 tvarkos aprašas (1)   ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO
SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO
TVARKOS APRAŠAS

 

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO TS-69 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (2021 02 18 sprendimas)