Tėvų mokestis už teikiamas paslaugas

 

Dėmesio!

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

 

Mokestis bus nustatomas vadovaujantis Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patviritntu Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-69 (atsisiųsti)

 


 

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatymas

 

Atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatomas vadovaujantis:

  1. Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-84 (atsisiųsti)
  2. Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-158 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (atsisiųsti)

 

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

  • už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų – 1,74 € (6,01 Lt);
  • už vienos dienos maitinimą vaikams nuo 3 metų – 1,91 € (6,59 €);
  • 15 procentų Valstybės patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio
    atlyginimas per mėnesį – 5,70 € (19,68 Lt)

Atlyginimo dydžio ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų lopšelyje-darželyje naudojimas

 

Atlyginimo dydžio ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų lopšelyje-darželyje naudojamas vadovaujantis Atlyginimo dydžio mokyklos ugdymo ir ūkio reikmėms lešų naudojimo lopšelyje-darželyje tvarka, patvirtinta Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (1.7)-V-251  (atsisiųsti)