Pedagogai

 

Vardas ir pavardė

Pareigos

Funkcijos ir specialieji reikalavimai

Turima kvalifikacinė kategorija

Vilmantė Andrejevienė
Logopedė

Rodyti

Logopedo
Inga Cicėnienė Meninio ugdymo mokytoja (muzikos pedagogė)

Rodyti

Meninio ugdymo mokytojo metodininko
Violeta Liškevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Rodyti

Auklėtojo metodininko
Jūratė Juršienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtojo metodininko
Lida Aksionova Auklėtoja

Rodyti

Vyresniojo auklėtojo
Daiva Bileišienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Daiva Derenčiūtė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Jūratė Briskmanienė Auklėtoja Auklėtojo metodininko
Olga Kostygova Auklėtoja Auklėtojo
Nadežda Kardelienė Auklėtoja Auklėtojo
Regina Luniova Auklėtoja Auklėtojo
Asta Mainelienė Auklėtoja Auklėtojo metodininko
Irena Vaiciukevič Auklėtoja Auklėtojo
Kristina Ragauskienė Auklėtoja Auklėtojo
Rita Skromnienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Asta Skutkevičienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Violeta Svikščienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Laima Umbrasienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo