Pedagogai

 

Vardas ir pavardė

Pareigos

Funkcijos ir specialieji reikalavimai

Turima kvalifikacinė kategorija

Vilmantė Andrejevienė
Logopedė

Rodyti

Vyresniojo logopedo
Inga Cicėnienė Meninio ugdymo mokytoja (muzikos pedagogė)

Rodyti

Meninio ugdymo mokytojo metodininko
Violeta Liškevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Rodyti

Mokytojo metodininko
Jūratė Juršienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojo metodininko
Lida Aksionova Mokytoja

Rodyti

Mokytojo metodininko
Daiva Bileišienė Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Daiva Derenčiūtė Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Jūratė Briskmanienė Mokytoja Mokytojo metodininko
Olga Kostygova Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Nadežda Kardelienė Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Regina Luniova Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Elena Zinkevičienė Mokytoja Mokytojo
Irena Vaiciukevič Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Kristina Ragauskienė Mokytoja Mokytojo
Rita Skromnienė Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Asta Skutkevičienė Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Violeta Svikščienė Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Laima Umbrasienė Mokytoja Vyresniojo mokytojo
Marytė Nikolajeva Mokytoja Vyresniojo mokytojo