Pedagogai

 

Vardas ir pavardė

Pareigos

Funkcijos ir specialieji reikalavimai

Turima kvalifikacinė kategorija

Vilmantė Andrejevienė
Logopedė

Rodyti

Logopedo
Inga Cicėnienė Meninio ugdymo mokytoja (muzikos pedagogė)

Rodyti

Meninio ugdymo mokytojo metodininko
Violeta Liškevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Rodyti

Auklėtojo metodininko
Jūratė Juršienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtojo metodininko
Lida Aksionova Mokytoja

Rodyti

Auklėtojo metodininko
Daiva Bileišienė Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Daiva Derenčiūtė Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Jūratė Briskmanienė Mokytoja Auklėtojo metodininko
Olga Kostygova Mokytoja Auklėtojo
Nadežda Kardelienė Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Regina Luniova Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Asta Radkevič Mokytoja Auklėtojo metodininko
Irena Vaiciukevič Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Kristina Ragauskienė Mokytoja Auklėtojo
Rita Skromnienė Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Asta Skutkevičienė Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Violeta Svikščienė Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Laima Umbrasienė Mokytoja Vyresniojo auklėtojo
Marytė Nikolajeva Mokytoja Vyresniojo auklėtojo