Vaikų priėmimas į darželį

Vaikai priimami į Visagino vaikų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ vadovaujantis VAIKŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU (žiūrėti čia)  patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-115  DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO KŪRYBOS IR MENŲ AKADEMIJĄ IR VAIKŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

Prašymų formos:

 

Sutarčių šablonai:

  • Ikimokyklinio ugdymo sutartis
  • Priešmokyklinio ugdymo sutartis