Vaikų priėmimas į darželį

 

Vaikai priimami į Visagino vaikų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ vadovaujantis Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-159 „Dėl mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo ir vaikų priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas  tvarkos aprašų patvirtinimo”

 

Prašymų formos:

 

Sutarčių šablonai:

  • Ikimokyklinio ugdymo sutartis
  • Priešmokyklinio ugdymo sutartis