Vaikų priėmimas į darželį

SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO žiūrėti

SPRENDIMAS DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-217 „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  žiūrėti

Prašymų formos:

 

Prašymas dėl vaiko ugdymo pagal priesmokyklinio ugdymo programa

Prašymas dėl paėmimo su kitu asmeniu

Prašymas išbraukti vaiką iš lopšelio darželio vaikų sąrašo

Prašymas perkelti ugdytinį  į kitą lopšelio-darželio grupę

Sutarčių šablonai:

rengiama….