Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Pirmadienis 8.15-12.00

Antradienis 8.15-12.00

Trečiadienis 8.15-12.00

Ketvirtadienis 8.26-12.00 (nuotoliniu budu)

Esant reikalui, asmeninei konsultacijai tėvai ar kiti vaiką globojantys asmenys gali kreiptis bet kuriuo jiems patogiu metu. Konsultacijos teikiamos ir elektroniniu paštu: birute.stefanskiene@visaginoazuoliukas.lt

SOCIALINIS PEDAGOGAS PATARIA:

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

kviečia į nuotolines viešąsias konsultacijas

https://srvks.lt/lietuvos-akluju-ir-silpnaregiu-ugdymo-centro-sutrikusios-raidos-vaiku-konsultavimo-skyrius-kviecia-i-viesasias-nuotolines-konsultacijas/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTA ŽINOTI

Vaiko emocinį intelektą sudaro socialiniai ir emociniai įgūdžiai, kurie padeda atpažinti, įsisąmoninti, valdyti jausmus. Naujausi tyrimai rodo, kad emocinių įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, jie labiau pasitiki savimi, geriau sekasi mokytis.

Emocinio intelekto lavinimas darželyje vaikams padeda sėkmingai įsitraukti į grupės veiklą, susirasti draugų, įveikti sunkumus, įveikti stresą. O įgūdžiai padeda sklandesniam tolimesniam vaiko vystymuisi socialinėje erdvėje, ateityje vaikai tampa atsakingais suaugusiais.

Emociniam intelektui lavinti yra skirti tam tikri žaidimai, pratimai. Tėvai informacijos apie tai gali rasti socialinės pedagogės kabinete.

Dirbti su vaikais – mylėti vaikus. “Jei uždarysite duris visoms klaidoms, tai ir tiesa liks už durų” (R. Tagorė)

Mokome vaiką socialinių įgūdžių

Kad vaikas neužliptų jums ant galvos

Patarimai tėvams kaip galima padėti vaikams turintiems elgesio ir emocijų problemų

Patarimas, kaip ugdyti emocinį intelektą.

Patarimas, kaip bendrauti su traumą patyrusiu vaiku

15 frazių kurios padės susikalbėti su piktu vaiku

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBOS TEIKIMAS

Socialinis pedagogas dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

  • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei lankosi užsiėmimuose ir kitose veiklose;
  • Konsultuoja tėvus (globėjus), įstaigos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  • Teikia socialinę pedagoginę pagalbą elgesio sutrikimų turintiems vaikams, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su pedagogais, tėvais (globėjais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
  • Planuoja ir organizuoja individualią ir grupinę veiklą ugdytiniams, tėvams, pedagogams;
  • Šviečia bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
  • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;
  • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus, atsižvelgdamas į įstaigos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
  • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
  • Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę pedagoginę pagalbą.