Grupės

2020-2021 MOKSLO METAI

 

Grupės pavadinimas,
vaikų amžius

Auklėtojo vardas, pavardė

Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija

Auklėtojo padėjėjo vardas, pavardė

Išsilavinimas

Grupė Nr. 1 „Pagrandukai“
Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Daiva Bileišienė Aukštesnysis,
vyresniojo auklėtojo k. k..
Janė Karlienė Profesinis
Laima Umbrasienė Aukštesnysis, vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 3
„Nykštukai“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Asta Mainelienė Aukštasis, metodininko k. k. Birutė Treigienė Profesinis
Lida Aksionova Aukštesnysis, vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 4
„Bitutės“

Nuo 4 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Violeta Svikščienė Aukštasis,     vyresniojo auklėtojo k. k. Aldona Kėkštienė Spec. vidurinis
Lida Aksionova Aukštesnysis, vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 5
„Volungėlės“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Daiva Derenčiūtė

Aukštesnysis, vyresniojo auklėtojo  k. k.

Lijana Steikūnienė Spec. vidurinis
Asta Skutkevičienė

Aukštesnysis,
vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 6
Drugeliai“

Nuo 5 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Rita Skromnienė

Aukštesnysis,

vyresniojo auklėtojo k. k.

Birutė Vaitkevičienė Vidurinis
Asta Skutkevičienė Aukštesnysis,
vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 10
„Mažyliai“

Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Nadežda Kardelienė Aukštesnysis, auklėtojo k. k. Inga Kondratavičienė Vidurinis-profesinis
Kristina Ragauskienė Aukštasis,
auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 2 „Giliukai“

Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Jūratė Briskmanienė Aukštasis,
auklėtojo metodininko k. k.
  Laima Nikolajeva Profesinis
 Olga Kostygova Aukštasis,

auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 11
„Žvaigždučių“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

 Regina Luniova Aukštesnysis,
auklėtojo k. k.
Audronė Vaičienė Vidurinis
Kristina Ragauskienė Aukštasis,     auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 12
„Boružėlių“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Irena Vaiciukevič Aukštasis, auklėtojo k. k.

Valentina Braziulienė

Profesinis
Laima Umbrasienė Aukštesnysis,
vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 13
„Ąžuoliuko mokyklėlė“

Nuo 6 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Jūratė Juršienė Aukštasis,
auklėtojo metodininko k. k.
Viktorija Baldina Profesinis
Olga Kostygova Aukštasis,
auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 14
„Pelėdžiukų mokyklėlė“

nuo 5 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Violeta Liškevičienė Aukštasis,
auklėtojo metodininko k. k.

Dalia Žežickienė

Aukštesnysis

 

Olga Kostygova Aukštasis,
auklėtojo k. k.

Budinti grupė

Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Olga Kostygova Aukštasis, auklėtojo k.k.