Grupės

2018-2019 MOKSLO METAI

 

Grupės pavadinimas,
vaikų amžius

Auklėtojos vardas, pavardė

Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija

Auklėtojos padėjėjos vardas, pavardė

Išsilavinimas

Grupė Nr. 1 „Pagrandukai“
Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Daiva Derenčiūtė Spec. vidurinis
vyresniojo auklėtojo  k. k.
Lijana Steikūnienė Spec. vidurinis
Asta Skutkevičienė Spe. vidurinis, vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 3
„Nykštukai“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Nadežda Kardelienė Spec. vidurinis, auklėtojo k. k. Audronė Šuminienė Vidurinis-profesinis
Regina Luniova Spec. vidurinis,
auklėtojo k. k..

Grupė Nr. 4
„Bitutės“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Violeta Svikščienė Aukštasis,
vyresnijo

auklėtojo  k. k.

Aldona Kėkštienė Spec. vidurinis
Lida Aksionova Spec. vidurinis,

vyresniojo

auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 5
„Volungėlės“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Irena Vaiciukevič Aukštasis, auklėtojo  k. k. Dalia Žežickienė Spec. vidurinis
Daiva Bileišienė Spec. vidurinis,
vyresniojo

auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 6
Drugeliai“

Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Rita Skromnienė Spec. vidurinis,

vyresniojo auklėtojo k. k.

Birutė Vaitkevičienė Vidurinis
Asta Skutkevičienė Spec. vidurinis,
vyresniojo

auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 9
„Kiškučiai“

2-3 metų

Asta Mainelienė Aukštasis, auklėtojo metodininko k. k. Birutė Treigienė Profesinis
Regina Luniova Spec. vidurinis,
auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 10
„Mažyliai“

2-3 metų

    Valentina Braziulienė Profesinis
Laima Umbrasienė Spec. vidurinis,
auklėtojo k. k.
Olga Kostygova Aukštasis, auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 11
„Žvaigždučių“

4-5 metų

Jūratė Briskmanienė Aukštasis,
auklėtojo

metodininko k. k.

Viktorija Baldina Profesinis
Lida Aksionova Spec. vidurinis, vyresniojo
auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 12
„Boružėlių“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Marytė Nikolajeva Aukštasis,
vyresniojo

auklėtojo k. k.

Janė Karlienė Profesinis
Irena Vaiciukevič Aukštasis,
auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 13
„Ąžuoliuko mokyklėlė“

Nuo 5 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Jūratė Juršienė Aukštasis,
auklėtojo

metodininko k. k.

Audronė Vaičienė Vidurinis
Dangira Sadovnikaitė Aukštasis,
auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 14
„Pelėdžiukų mokyklėlė“

5 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Violeta Liškevičienė Aukštasis,
auklėtojo

metodininko k. k.

Inga Kondratavičienė  Vidurinis-profesinis
Dangira Sadovnikaitė Aukštasis,
vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 2 „Širdukų“

Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Kristina Ragauskienė Aukštasis Laima Nikolajeva Profesinis
Olga Kostygova Aukštasis, auklėtojo k. k.