Grupės

2019-2020 MOKSLO METAI

 

Grupės pavadinimas,
vaikų amžius

Auklėtojos vardas, pavardė

Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija

Auklėtojos padėjėjos vardas, pavardė

Išsilavinimas

Grupė Nr. 1 „Pagrandukai“
Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Daiva Derenčiūtė Spec. vidurinis
vyresniojo auklėtojo  k. k.
Lijana Steikūnienė Spec. vidurinis
Asta Skutkevičienė Spe. vidurinis, vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 3
„Nykštukai“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Asta Mainelienė Aukštasis, metodininko k. k. Birutė Treigienė Profesinis
Daiva Bileišienė Aukštesnysis,
vyresniojo auklėtojo k. k..

Grupė Nr. 4
„Bitutės“

Nuo 4 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Violeta Svikščienė Aukštasis,     vyresniojo auklėtojo k. k. Aldona Kėkštienė Spec. vidurinis
Lida Aksionova Aukštesnysis, vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 5
„Volungėlės“

Nuo 5 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Irena Vaiciukevič

Aukštasis, auklėtojo  k. k.

Dalia Žežickienė Spec. vidurinis
Daiva Bileišienė

Aukštesnysis
vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 6
Drugeliai“

Nuo 4 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Rita Skromnienė Aukštesnysis,

vyresniojo auklėtojo k. k.

Birutė Vaitkevičienė Vidurinis
Asta Skutkevičienė Aukštesnysis,
vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 9
„Kiškučiai“

Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Nadežda Kardelienė Aukštasis, auklėtojo k. k. Inga Kondratavičienė Vidurinis-profesinis
Marytė Nikolajeva Aukštasis,
auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 2 „Širdukai“

Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Regina Luniova Aukštesnysis,
auklėtojo k. k.
Audronė Vaičienė Vidurinis
Kristina Ragauskienė Aukštasis, auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 11
„Žvaigždučių“

Nuo 5 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Jūratė Briskmanienė Aukštasis,
auklėtojo metodininko k. k.
Viktorija Baldina Profesinis
Lida Aksionova Aukštesnysis, vyresniojo
auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 12
„Boružėlių“

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Laima Umbrasienė Aukštasis, auklėtojo k. k.

Valentina Braziulienė

Profesinis
Marytė Nikolajeva Aukštasis,
vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 13
„Ąžuoliuko mokyklėlė“

Nuo 5 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Jūratė Juršienė Aukštasis,
auklėtojo metodininko k. k.
Janė Karlienė Profesinis
Dangira Sadovnikaitė Aukštasis,
vyresniojo auklėtojo k. k.

Grupė Nr. 14
„Pelėdžiukų mokyklėlė“

nuo 5 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Violeta Liškevičienė Aukštasis,
auklėtojo metodininko k. k.

Audronė Šuminienė

 Vidurinis-profesinis

 

Dangira Sadovnikaitė Aukštasis,
vyresniojo auklėtojo k. k.

Budinti grupė

Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios

Olga Kostygova Aukštasis, auklėtojo k.k.