Darbo užmokestis

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. (1.7) V-103. Su aktualia aprašo redakcija galima susipažinti čia: Darbo apmokėjimo tvarka

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. (1.7) V-5. Su aktualia aprašo redakcija galima susipažinti čia:  Darbo apmokėjimo tvarka

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais

Vidutinis darbo užmokestis 2021 metais