Darbo užmokestis

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. (1.7) V-103. Su aktualia aprašo redakcija galima susipažinti čia: Darbo apmokėjimo tvarka

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. (1.7) V-5. Su aktualia aprašo redakcija galima susipažinti čia:  Darbo apmokėjimo tvarka

2018 metai

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

 

2017 metai

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

 

2016 metai

Vidutinis darbo užmokestis 2016 m.

 

2015 metai

Vidutinis darbo užmokestis 2015 m.