Visuomenės sveikatos specialistas

VISUOMENĖS SVEIKATOS  SPECIALISTO PAGALBOS TEIKIMAS

Visuomenės sveikatos specialistas – asmuo,  vykdantis sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje pagal pareigines nuostatas, patvirtintas Rokiškio savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus, metinius veiklos planus ir bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga.