Direktorė

Direktorė Irena Oficerova

 

 

Gimimo vieta, data Vilkaviškio raj. Virbalis, Lietuva,
1956-10-10

Tautybė Lietuvė
Telefonai 8 386 74798 (d), el. paštas irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt  (d)
Išsilavinimas 1975-1977 m. Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla, ikimokyklinis auklėjimas.

1979-1983 m.  Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja. Ikimokyklinių įstaigų metodininkė.

Profesinė veikla 1993-12-27 iki dabar Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė,
1993-1989 m. Visagino vaikų lopšelio-darželio Nr. 12 auklėtoja-metodininkė,
1988 m. 05-11 mėn. Sniečkaus lopšelio-darželio Nr. 2 auklėtoja,
1987-1986 m. Sniečkaus lopšelis-darželis Nr. 2 pavaduojanti auklėtoją-metodininkę,
1986 m. 03-06 mėn. Sniečkaus lopšelio-darželio Nr. 2 auklėtoja,
1983-04-01 Sniečkaus lopšelis-darželis Nr. .4 auklėtoja,
1977-1982 m. Grigiškių lopšelio-darželio Nr. 2 auklėtoja.
Veiklos tobulinimas 1994 m. suteikta ikimokyklinių įstaigų vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija (pažymėjimas Nr.67, išduotas 1994-05-20),
1997 m. suteikta pirma vadovo kvalifikacijos kategorija (pažymėjimas A Nr.000175, išduotas 1997-01-31)
2008 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija (pažymėjimas A Nr. 002228, išduotas 2009-01-05)
Kita veikla Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė
Įgūdžiai ir sugebėjimai

Įstaigos vystymosi proceso organizavimas. Ugdymo bei administracinio – ūkinio darbo planavimo organizavimas ir kontrolė. Įstaigos veiklos  ir perspektyvinių galimybių analizavimas, strateginio vystymosi numatymas, prognozuojant švietimo situacijos vystymąsi mieste, strateginio veiklos plano rengimo inicijavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas. Įstaigos išorinių ryšių organizavimas. Įstaigos turto saugojimo, biudžeto asignavimų bei kitų lėšų racionalaus naudojimo užtikrinimas ir kontrolė.
Kompiuterio operacinių sistemų pagrindai: Windows 2007XP, Word, Power Point, Outlook.

Asmeninės savybės Sugebėjimas dirbti komandoje, greitai orientuotis pasikeitus sąlygoms, sugebėjimas organizuoti darbą, atsakingumas, darbštumas, tolerancija, sąžiningumas.

2022 m. vertinimas ir 2023 m. uzduotys

2022 m. direktorės veiklos ataskaita

2021 m. direktorės veiklos ataskaita

2020 m. direktorės veiklos ataskaita

2019 m. direktorės veiklos ataskaita

2019 m. veiklos vertinimo išvada ir 2020 m. užduotys

2018 m. metinės veiklos užduotys

2018 metų veiklos ataskaita