Savivaldos institucijos

 

Lopšelio-darželio taryba:

Asta Skutkevičienė – vyresnioji auklėtoja, pedagogų atstovė, tarybos pirmininkė;
Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, pedagogų atstovė, narė;
Lida Aksionova –auklėtoja, pedagogų atstovė, sekretorė, narė;
Lijana Steikūnienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;
Dalia Žežickienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;
Renata Skukauskienė – Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja, tėvų atstovė, narė;
Vilmantė Andrejevienė – Visagino vaikų lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“ logopedė, tėvų atstovė, narė;

 

Metodinė taryba:

Violeta Liškevičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, tarybos pirmininkė;
Violeta Svikščienė – vyresnioji auklėtoja, metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja;

Nadežda Kardelienė – auklėtoja, narė, sekretorė;
Regina Luniova – auklėtoja , narė
Jūratė Briskmanienė –  auklėtoja, narė

 

Lopšelio-darželio tėvų komitetas:

Informacija ruošiama

 

Lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

Alvyra Ramonienė – padalinio (ūkio) vadovė, komiteto pirmininkė;
Asta Skutkevičienė – vyresnioji auklėtoja, narė;
Valentina Braziulienė – auklėtojo padėjėja, narė;
Dalia Cvečkovskienė – dietistė, narė.