Savivaldos institucijos

 

Lopšelio-darželio taryba:

Olga Kostygova– priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė, tarybos pirmininkė;

Regina Luniova– ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė,  narė;

Joana Maldžiūtė – apskaitos specialistė, personalo atstovė, narė;

Birutė Stefansdienė –socialinė pedagogė, pedagogų atstovė, sekretorė, narė;

Lijana Davletova – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;

Vaida Zakarkienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;

Valerija Korolenko – „Pagrandukų“ grupės tėvų atstovė, narė;

Arūnas Savickis – „Žvaigždučių grupės tėvų atstovas, narys.

 

Mokytojų taryba:

Diana Tumėnienė – direktorė, pirmininkė.

Nariai – visi Lopšelio-darželio pedagogai ir pagalbos specialistai.

 

Metodinė taryba:

Jūratė Briskmanienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos pirmininkė;
Lida Aksionova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja;

Laima Umbrasienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė, sekretorė;
Irena Vaiciukevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja , narė;
Daiva Bileišienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

 

Lopšelio-darželio tėvų komitetas:

Valerija Korolenko – grupė Nr.1 „Pagrandukai“

Dmitrij Ikonikov – grupė Nr. 2 „Giliukai“

Inga Šileikienė – grupė Nr. 3 „Nykštukai“

Oksana Davydova – grupė Nr. 5 „Volungėlės“

Inga Medvedeva grupė Nr. 6 „Drugeliai“

Arūnas Savickis – grupė Nr. 9 „Kiškučiai“

Sonata Bikulčiūtė – grupė Nr. 10 „Mažyliai“

Jekaterina Čepura – grupė Nr. 11 „Žvaigždutės“

Svetlana Radzevičienė – grupė Nr. 13 „Ąžuoliuko mokyklėlė“

Regina Ramanauskienė – grupė Nr. 14 „Pelėdžiukų mokyklėlė“

 

 

Lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

Alvyra Ramonienė –ūkio skyriaus vadovė, komiteto pirmininkė;
Asta Skutkevičienė – mokytoja, narė;
Valentina Braziulienė – auklėtojo padėjėja, narė;
Dalia Cvečkovskienė – maitininmo organizatorė, narė.