Savivaldos institucijos

 

Lopšelio-darželio taryba:

Asta Skutkevičienė – vyresnioji auklėtoja, pedagogų atstovė, tarybos pirmininkė;
Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, pedagogų atstovė, narė;
Rita Galuško – logopedė, pedagogų atstovė, sekretorė, narė;
Lijana Steikūnienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;
Dalia Žežickienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;
Renata Skukauskienė – Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja, tėvų atstovė, narė;
Miglė Bulovienė – Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tėvų atstovė, narė;

 

Metodinė taryba:

Rita Skromnienė – vyresnioji auklėtoja, tarybos pirmininkė;
Daiva Derenčiūtė – vyresnioji auklėtoja, narė, sekretorė;
Asta Mainelienė – auklėtoja metodininkė, narė;
Renata Šeibokienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, narė
Jūratė Briskmanienė – auklėtoja metodininkė, narė

 

Lopšelio-darželio tėvų komitetas:

Violeta Šumanienė – narė, „Nykštukų“ grupė;
Jelena Fadejeva – pirmininkė, „Bitučių“ grupė;
Elinga Švaikovskienė – narė, „Pagaramdukų“ grupė;
Deividas Umbrasas – narys, „Pelėdžiukų mokyklėlė“ grupė;
Ligita Servutienė – narė, „Drugelių“ grupė;
Jūratė Dubakienė – narė, „Volungėlių“ grupė;
Jekaterina Stasiuk – narė, „Kiškučių“ grupė;
Natalja Povilauskienė – narė, „Mažylių“ grupė;
Laura Vaitkevičienė – narė, „Žvaigždučių“ grupė;
Violeta Krasauskaitė – narė, „Šypsenėlių“ grupė;
Olga Lukina – narė, „Ąžuoliuko mokyklėlė“ grupė;

 

Lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

Alvyra Ramonienė – padalinio (ūkio) vadovė, komiteto pirmininkė;
Asta Skutkevičienė – vyresnioji auklėtoja, narė;
Valentina Braziulienė – auklėtojo padėjėja, narė;
Dalia Cvečkovskienė – dietistė, narė.