Savivaldos institucijos

 

Lopšelio-darželio taryba:

Asta Skutkevičienė – mokytoja, pedagogų atstovė, tarybos pirmininkė;
Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja, pedagogų atstovė, narė;
Lida Aksionova –mokytoja, pedagogų atstovė, sekretorė, narė;
Lijana Steikūnienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;
Dalia Žežickienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;
Svetlana Radzevičienė – „Volungėlių“ grupės tėvų atstovė;
Vilmantė Andrejevienė – Visagino vaikų lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“ logopedė, tėvų atstovė, narė;

 

Mokytojų taryba:

Diana Tumėnienė – direktorė, pirmininkė.

Nariai – visi Lopšelio-darželio pedagogai ir pagalbos specialistai.

 

Metodinė taryba:

Lida Aksionova–  mokytoja, tarybos pirmininkė;
Jūratė Briskmanienė – mokytoja, metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja;

Laima Umbrasienė –mokytoja, narė, sekretorė;
Irena Vaiciukevič – mokytoja , narė;
Daiva Bileišienė –  mokytoja, narė.

 

Lopšelio-darželio tėvų komitetas:

Valerija Korolenko – grupė Nr.1 „Pagrandukai“

Dmitrij Ikonikov – grupė Nr. 2 „Giliukai“

Inga Šileikienė – grupė Nr. 3 „Nykštukai“

Marytė Mačanienė – grupė Nr. 5 „Volungėlės“

Inga Medvedeva grupė Nr. 6 „Drugeliai“

Arūnas Savickis – grupė Nr. 9 „Kiškučiai“

Sonata Bikulčiūtė – grupė Nr. 10 „Mažyliai“

Jekaterina Čepura – grupė Nr. 11 „Žvaigždutės“

Svetlana Radzevičienė – grupė Nr. 13 „Ąžuoliuko mokyklėlė“

Regina Ramanauskienė – grupė Nr. 14 „Pelėdžiukų mokyklėlė“

 

 

Lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

Alvyra Ramonienė –ūkio skyriaus vadovė, komiteto pirmininkė;
Asta Skutkevičienė – mokytoja, narė;
Valentina Braziulienė – auklėtojo padėjėja, narė;
Dalia Cvečkovskienė – maitininmo organizatorė, narė.