Savivaldos institucijos

 

Lopšelio-darželio taryba:

Asta Skutkevičienė – mokytoja, pedagogų atstovė, tarybos pirmininkė;
Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja, pedagogų atstovė, narė;
Lida Aksionova –mokytoja, pedagogų atstovė, sekretorė, narė;
Lijana Steikūnienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;
Dalia Žežickienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė, narė;
Svetlana Radzevičienė – „Volungėlių“ grupės tėvų atstovė;
Vilmantė Andrejevienė – Visagino vaikų lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“ logopedė, tėvų atstovė, narė;

 

Metodinė taryba:

Lida Aksionova–  mokytoja, tarybos pirmininkė;
Jūratė Briskmanienė – mokytoja, metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja;

Laima Umbrasienė –mokytoja, narė, sekretorė;
Irena Vaiciukevič – mokytoja , narė;
Daiva Bileišienė –  mokytoja, narė.

 

Lopšelio-darželio tėvų komitetas:

Informacija ruošiama

 

Lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

Alvyra Ramonienė –ūkio skyriaus vadovė, komiteto pirmininkė;
Asta Skutkevičienė – mokytoja, narė;
Valentina Braziulienė – auklėtojo padėjėja, narė;
Dalia Cvečkovskienė – maitininmo organizatorė, narė.