Psichologas

PSICHOLOGO PAGALBOS TEIKIMAS

Psichologo veikla darželyje:

  • Konsultavimas;
  • Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių dėl elgesio ir emocijų sutrikimų;
  • Psichologinių problemų prevencija, tiriamoji veikla;
  • Bendradarbiavimas su lopšelio-darželio specialistais, auklėtojomis;
  • Psichologinis švietimas;
  • Kvalifikacijos kėlimas.

Psichologo darbo laikas:

Penktadienis 8.00-16.00

Esant reikalui, asmeninei konsultacijai tėvai ar kiti vaiką globojantys asmenys gali kreiptis bet kuriuo jiems patogiu metu. Konsultacijos teikiamos ir elektroniniu paštu: jelena.malyseva@visaginoazuoliukas.lt