Mokytojų taryba

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos, suteikta kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, mokymo įstaigos pavadinimas

Pedagoginio darbo stažas

Lida Aksionova Mokytoja, auklėtojo metodininko k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus kultūros mokykla)

26

Daiva Bileišienė Mokytoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

28

Jūratė Briskmanienė  Mokytoja, auklėtojo metodininko k. k. Aukštasis (Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas)

22

Inga Cicėnienė Meninio ugdymo mokytoja (muzikos pedagogė), meninio ugdymo mokytojo metodininko k. k. Aukštasis (Šiaulių universitetas)

21

Daiva Derenčiūtė Mokytoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla)

25

Olga Kostygova Mokytoja Aukštasis universitetinis

6

Jūratė Juršienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtojo metodininko k. k. Aukštasis (Vilniaus kolegija)

25

Vilmantė Andrejevienė Logopedė,  logopedo k. k. Aukštasis universitetinis

 

5

Nadežda Kardelienė Mokytoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla)

25

Violeta Liškevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtojo metodininko k. k. Aukštasis (Vilniaus kolegija)

25

Regina Luniova Mokytoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

19

Asta Radkevič Mokytoja, auklėtojo metodininko k. k. Aukštasis (Lietuvos veterinarijos akademija)

19

Irena Oficerova Direktorė, II vadovo kategorija Aukštasis (Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas)

37

Danutė Remeikienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadovo kategorija Aukštasis (Vilniaus kolegija)

33

Kristina Ragauskienė Mokytoja Aukštasis universitetinis

2

Rita Skromnienė Mokytoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

24

Asta Skutkevičienė Mokytoja, vyresniojo  auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla)

24

Violeta Svikščienė Mokytoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Aukštasis (Vilniaus kolegija)

32

Laima Umbrasienė Mokytoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus prekybos technikumas)

25

Irena Vaiciukevič Mokytoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Aukštasis (Daugpilio pedagoginis universitetas)

18

Dalia Cvečkovskienė Maitinimo organizatorė Spec. vidurinis