Mokytojų taryba

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos, suteikta kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, mokymo įstaigos pavadinimas

Pedagoginio darbo stažas

Lida Aksionova Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus kultūros mokykla)

26

Daiva Bileišienė Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

28

Jūratė Briskmanienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtojo metodininko k. k. Aukštasis (Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas)

22

Inga Cicėnienė Meninio ugdymo mokytoja (muzikos pedagogė), meninio ugdymo mokytojo metodininko k. k. Aukštasis (Šiaulių universitetas)

21

Daiva Derenčiūtė Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla)

25

Olga Kostygova Grupės auklėtoja Aukštasis universitetinis

6

Jūratė Juršienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtojo metodininko k. k. Aukštasis (Vilniaus kolegija)

25

Vilmantė Andrejevienė Logopedė,  logopedo k. k. Aukštasis universitetinis

 

5

Nadežda Kardelienė Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla)

25

Violeta Liškevičienė Grupės auklėtoja, auklėtojo metodininko k. k. Aukštasis (Vilniaus kolegija)

25

Regina Luniova Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

19

Asta Mainelienė Grupės auklėtoja, auklėtojo metodininko k. k. Aukštasis (Lietuvos veterinarijos akademija)

19

29

Irena Oficerova Direktorė, II vadovo kategorija Aukštasis (Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas)

37

Danutė Remeikienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadovo kategorija Aukštasis (Vilniaus kolegija)

33

Kristina Ragauskienė Grupės auklėtoja Aukštasis universitetinis

2

Rita Skromnienė Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus pedagoginė mokykla)

24

Asta Skutkevičienė Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla)

24

Violeta Svikščienė Grupės auklėtoja, vyr. auklėtojo k. k. Aukštasis (Vilniaus kolegija)

32

Laima Umbrasienė Grupės auklėtoja, vyresniojo auklėtojo k. k. Spec. vidurinis (Vilniaus prekybos technikumas)

25

Irena Vaiciukevič Grupės auklėtoja, auklėtojo k. k. Aukštasis (Daugpilio pedagoginis universitetas)

18

Dalia Cvečkovskienė Maitinimo organizatorė Spec. vidurinis