Civilinė sauga

 

Visagino vaikų lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” 2020-2022 m ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS  PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITA

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ekstremalių situacijų valdymo planas

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2017-2019 m. ekstremalių situacjų prevencijos priemonių planas

Ekstremalių situacijų valdymo planas