Civilinė sauga

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2017–2019 M.

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS  PRIEMONIŲ PLANO

ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITA

 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ekstremalių situacijų valdymo planas

 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2017-2019 m. ekstremalių situacjų prevencijos priemonių planas

 

Ekstremalių situacijų valdymo planas