DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-308 „DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO
VISAGINO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO

2021-02-04 ĮV-E- (pakeitimas-2020-06-09 ĮV-E-308)