DRUGELIŲ GRUPĖS VAIKAI TYRINĖJA IR KURIA

STEAM veikla padeda atsiskleisti vaikų gebėjimams, kur sudaromos galimybės kryptingai ir nuosekliai dalyvauti įvairesnėse veiklose, atrasti gamtos mokslus, inžineriją, menus, matematiką ir technologijas. Ugdymas yra grindžiamas tyrinėjimu, eksperimentavimu, patirtimi.

Šių veiklų metu buvo lavinamas vaikų regimasis suvokimas, gebėjimas vartoti matematinius simbolius daiktų kiekiui žymėti, daiktų grupes palyginti pagal kiekį (vienas, daug, mažai), klasifikuoti pagal spalvą, tikslinami ir tobulinami smulkieji (riešo, rankų, pirštų) judesiai, lavinama vaikų vaizduotė, kūrybingumas, dėmesingumas. Siekiama prakalbinti vaikus, skatinti juos aiškintis įvairias artimas aplinkai situacijas. Vaikai kurdami patyrė proceso džiaugsmą, išbandė veiklas ant skirtingų paviršių, plėtėsi vaikų žinios patiriant  daug  teigiamų emocijų.

Auklėtojos Rita ir Asta