ĮSAKYMAS DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO