KURIU PAVEIKSLĖLIUS

Džiaugiamės, kad vis dažniau tėvai įsijungia į ugdomąsias veiklas ne kaip „stebėtojai“, o kaip dalyviai. „Bitučių“ grupės vaikai kartu su tėveliais sudalyvavo organizuojamoje parodėlėje „Kuriu paveikslėlius“. Visų darbeliai spalvingi, linksmi, įspūdingi, atlikti įvairiomis technikomis, atrandant daug naujų idėjų meninėje kūryboje. Kiekvienas stengėsi įžvelgti grožį bei atrasti naujų dailės raiškos technikų, ieškojo, naudojo įvairias priemones, kurios padėjo įgyvendinti jų kūrybinius sumanymus.

Na, o mūsų auklėtojų tikslas buvo įtraukti tėvus į grupės gyvenimą, sudaryti sąlygas prisidėti prie vaikų ugdymo. Tėveliai buvo paskatinti dalyvauti ugdymo procese, nes taip tėvai jaučiasi reikšmingesni ir atsakingesni.

Nuoširdus ačiū už fantastišką parodėlę.

Auklėtojos Violeta ir Lida