PASAKŲ MAGIJA

Pasaka – tai puikus kūrybos menas. Vaikas su pasakų pasauliu susipažįsta vos pradėjęs kalbėti. Pasakos svarba turi įtakos visapusiškam vaiko ugdymui. Pirma, ji lavina vaizduotę, smalsumą, plėtoja intelektą. Antra, ugdo kalbą, plečiasi žodynas, užsimezga dialogo pagrindai. Trečia, padeda suprasti save ir kitus, pajusti ne tik savo, bet ir kitų norus bei emocijas.

,,Mažylių“ grupėje tris savaites vyko projektas skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti ,,Pasakų magija“. Projekto tikslas – vaikų sakytinės kalbos ugdymas siejant kalbos raišką su kitomis raiškos formomis – vaizdu, garsu, judesiu.

Projekto uždaviniai:

  • sukurti sąlygas vaikų kalbiniams žaidimams ir kūrybinei kalbinei raiškai, vyraujant žaismės principams;
  • ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti pasitikėti savimi, išgyventi daug teigiamų emocijų, turtinti vaizduotę.
  • ugdyti vaikų regimąjį ir girdimąjį suvokimą, plėtoti žodyną bei kalbą.

Vaikai klausėsi sekamų trijų  pasakų, gamino pasakos ,,Pagrandukas“ veikėją – pagranduką, kūrė pirštinę, bandė sekti ir vaidinti patys. Projekto metu buvo begalė džiugių akimirkų ir emocijų.

Mokytoja Rita