PAVASARIS KALBA PAUKŠTELIO BALSU (STEAM veikla)

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ „Drugelių“ grupės vaikai sulaukė grįžtančių paukštelių, susipažino su jais paveiksluose ir stebėjo juos artimiausioje aplinkoje, aptarė jų panašumus ir skirtumus, aiškinosi, kur apsigyvena sugrįžę, iš kokių medžiagų suka lizdus, ieškojo informacijos apie juos. Surinkę informaciją kūrė paukščius, suko jiems lizdus panaudodami įvairias medžiagas ir priemones. Veiklos metu vaikai ugdėsi suvokimą apie gamtinius reiškinius taikant STEAM metodo elementus.

Auklėtojos Rita ir Asta